E-servisi

Sve više uspešnih projekata iz oblasti eUprave

Predstoji velika reorganizacija državne uprave i lokalne samouprave i u susret tom procesu ide sve veći broj uspešno realizovanih projekata eUprave.

Na skupu IS DOS 7. oktobra prikazani su projekti koji imaju izuzetan značaj za reorganizaciju i racionalizaciju rada državne uprave i lokalne samouprave.

Damir Baralić direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet je predstavio plan razvoja projekta “Upravljanje elektronskim dokumentima u eGovernment okruženju”. Ovaj projekat će svim organima ponuditi elektronsko kancelarijsko poslovanje.

U okviru predstavljanja “najbolje IKT prakse u opštinama i gradovima Srbije” prikazani su rezultati postignuti u opštinama Kruševac, Niš i Kula.

O elektronskom potpisu i sertifikacionom telu govorio je mr Dragan Spasić iz Centra za elektronsko poslovanje Pošte. On je naglasio da treba imati u vidu razliku između elektroskog sertifikata i kvalifikovanog elektronskog potpisa koji zahteva složenu proceduru. Spasić je podsetio da je nedavno usvojen novi međunarodni standard za elektronski potpis “PAdES-PDF Advanced Electronic Signature”. Ministarstvo za telekomunikacuje i informaciono društvo će vezano za ovaj standard verovatno zauzeti stručni stav i predložiti eventualne izmene i dopune naših propisa o elektronskom potpisu.

Đuro Vojinović iz Privredne komore Srbije je obavestio skup da je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drustvo u septembru 2009. akreditovalo sertifikaciomo telo PKS i da će to telo od 19. oktobra preduzećima besplatno izdavati elektronske sertufikate. Vojinović je napomenuo da se u PKS pripremaju i elektronski servisi u kojima će korisnici moći da primene svoj elektronski sertifikat. Na raspolaganju će bit servisi kao što su: poreska prijava, prijava i odjava zapošljavanja, podnošenje završnih računa, carinska deklaracija i dr.

Grupa autora sa Elektronskog fakulteta u Nišu je predstavila vrlo uspešan i sadržajan projekat “Realizacija IT podrške radu domova zdravlja”, ali je uočeno da on nije usaglašen sa ranije prikazanim konceptom “Uspostavljanja integralnog zdravstvenog informacionog sistema Srbije”. Koncept se pojavio kada su po domovima zdravlja već implementirani brojni informacioni sistemi. Na kraju skupa održana je i panel diskusija “Izvori finansiranja projekata u oblasti eGovernance”. Moderator je bila Jelena Pantović.

Leave a Reply