E-servisi

Svečano otvoren digitalni arhiv u Republičkom geodetskom zavodu

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić, direktor Republičkog geodetskog zavoda Nenad Tesla, ambasador Kraljevine Norveške Nils Ragnar Kamsvag i ambasador Kraljevine Švedske Krister Asp pustili su u rad digitalni arhiv Republičkog geodetskog zavoda.

Produkciona linija digitalnog arhiva rezultat je petogodišnjeg rada na projektu koji su donacijama podržale Kraljevina Norveška i Kraljevina Švedska, a prostor je renoviran sredstavima iz kredita Svetske banke.

Arhiva Republičkog geodetskog zavoda je od velikog značaja za državu Srbiju i u njoj se čuva dokumentacija stara i više od 100 godina. RGZ poseduje obimnu papirnu dokumentaciju koja se prikuplja od kada je prvi put uvedena evidencija o nepokretnostima na našim prostorima. Tu su podaci o premerima, obnovama, revizijama i održavanju premera, zemljišne knjige, zbirke isprava, kao i dokumentacija koju su podnosile stranke radi ostvarivanja prava nad nepokretnostima u katastru zemljišta, a danas u katastru nepokretnosti.

Digitalni arhiv će omogućiti konverziju kompletne analogne dokumentacije u digitalni oblik što će doprineti bržem pretraživanju arhivske dokumentacije, lakšu dostupnost dokumenta korisnicima i bržu obradu podataka.Predviđeni kapacitet skeniranja je 30.000 do 50.000 strana dnevno.

Norveški i švedski ambasadori Nils Ragnar Kamsvag i Krister Asp složili su se da je projekat digitalnog arhiva ne samo dobar primer međudržavne saradnje već primer uspešne srpsko-nordijske saradnje imajući u vidu dobru usklađenost i komplementarnost angažmana norveških i švedskih eksperata u saradnji sa kolegama u Republičkom geodetskom zavodu.

Leave a Reply