E-servisi

Tek sledeće godine digitalizacija i uvođenje e-uprave

Državna sekretarka za digitalnu agendu izjavila je danas da će sledeće godine maksimalana pažnja biti posvećena digitalizaciji televizije i uvođenju elektronske uprave u još veći broj državnih organa, kako bi se građanima olakšale administrativne procedure.

Proces digitalizacije ide relativno dobro, trenutno se obnavljaju predajnička mesta koja su u zaista lošem stanju, a uskoro će početi montaža opreme, tako da će iduća godina biti ključna za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa, kazala je Matić Tanjugu.

Drugi fokus će, prema njenim rečima, biti uvođenje elektronske uprave u državne organe, pre svega elektronskog zakazivanja koje je do sada izazvalo veliko interesovanje kod građana prilikom podnošenja zahteva za nove lične karte i pasoše.

”Očekujemo da se takvi servisi ponude građanima i u drugim institucijama, kako bi se konačno eliminisali redovi pred šalterima, kako građani ne bi morali dugo da odsustvuju sa posla jer će znati kada i koliko će trajati procedura koju obavljaju pred državom”, objasnila je sekretarka .

Komentarišući moguće efekte ekonomske krize na informaciono komunikacione tehnologije (IKT), Matić je kazala da taj sektor ne bi trebalo mnogo da strada, izrazivši nadu da će građani nastaviti da deo primanja ulažu u zadovoljavanje komunikacionih potreba, kao i da će firme obnavljati svoje informacione tehnologije i uvoditi nove sisteme.

”U našem sektoru, država ima veliki uticaj i u zavisnosti od toga da li ona uspeva da realizuje projekte koje je isplanirala, tržište opada ili raste od dva do četiri procenta”, objasnila je sekretarka i dodala da je pitanje koliko će biti efikasan proces sastavljanja nove vlade i koliko će država uspeti da investira u IKT.

Sumirajući rezultate ovog sektora u godini na izmaku, sekretarka je kazala da je u odnosu na 2010. godinu, ova bila nešto bolja zahvaljujući pre svega merama koje je država sprovela.

Pre svega, misli se na ukidanje posebnog poreza na mobilnu telefoniju, što je u kombinaciji sa liberalizacijom tržišta, operatorima omogućilo da bolje posluju i građanima ponude više paketa usluga, među kojima je i takozvani ”triple play” koji obuhvata IPTV ili kablovsku televiziju, internet i telefoniju.

Matić je kao veliki uspeh označila i realizaciju projekta ”digitalni kabineti” u okviru koga je obezbeđeno 30.000 radnih jedinica u 3.000 osnovnih škola, sto je doprinelo porastu IT tržišta od pet odsto.

Ona je podsetila da je jedan od prioriteta u proteklih nekoliko godina bilo povećanje obima širokopojasnog pristupa internetu.

Prema njenim rečima, politika tadašnjeg Ministarstva za telekomunikacija i informaciono društvo, strateški dokumenti i zakoni bili su usmereni na omogućavanje investiranja u broadbend i povećanje procenta građana koji imaju pristup širokopojasnom internetu.

”Rezultate ovakve politike smo videli početkom decembra u Briselu kada je predstavljen izveštaj Evropske komisije u kome se Srbija nalazi na vrhu lestvce po pitanju rasta širokopojasnog interneta od oko 47 odsto, što znači da smo zaista daleko odmakli u odnosu ne samo na zemlje regiona, nego i u opšte”, naglasila je sekretarka .

Da bi se uhvatio korak sa razvijenim zemljama Evrope, potrebno je taj visoki rast nastaviti, a već za godinu – dve građani će osetiti sve dobre posledice ovako formulisanih strategija i zakona, zaključila je sekretarka .

Leave a Reply