E-servisi

Tri elektronska udžbenika za nastavu za srpsku decu u inostranstvu

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da su po prvi put izrađena tri besplatna elektronska udžbenika za realizaciju posebnog programa obrazovanja i vaspitanja za decu naših građana u inostranstvu, koji će na CD diskovima biti dostupni za nastavu tri uzrasta učenika. Obradović je na konferenciji za novinare precizirao da je reč o udžbenicima Srpski jezik, Osnova kulture srpskog naroda i Moja otadžbina Srbija, i istakao da je u realizaciji ovog projekta resornom ministarstvu veliku podršku i pomoć pružio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

U inostranstvu postoji 256 grupa dece naših građana sa više od 3.850 učenika podeljenih u tri uzrasna nivoa, dodao je ministar.

Prema njegovim rečima, mlađi nivo obuhvata prvi, drugi i treći razred, srednji nivo četvrti, peti i šesti razred i stariji nivo sedmi i osmi razred.

Obradović je naveo da nastavu u odeljenjima kojih ima u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Grčkoj, Italiji, Danskoj, ali i u Južnoafričkoj Republici i Kini, izvodi 26 redovnih i 19 honorarnih nastavnika.

Broj grupa i nastavnika za obrazovanje dece, kako je potvrdio, biće povećan jer postoje zahtevi za otvaranje novih odeljenja u Danskoj, Holandiji, Norveškoj, Švedskoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Sloveniji, ali i za otvaranje novih grupa u SAD, Kanadi, Africi i Australiji.

On je ukazao na to da će udžbenici moći da se nabave preko udruženja dijaspore u tim zemljama, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i Ministarstva prosvete i nauke.

Pomoćnik ministra Vesna Fila ocenila je da je izradom elektronskih udžbenika zaokružena mogućnost realizacije vaspitno-obrazovnog procesa u inostranstvu za decu srpskog porekla i svu decu koja žele da pohađaju dopunsku nastavu.

Na osnovu vrednovanja rada nastavnika od strane roditelja, koordinatora za dopunsku nastavu u inostranstvu i konzula ili ambasadora, profesorima koji rade sa srpskom decom u inostranstvu može biti produžen angažman, saopštila je Fila.

Leave a Reply