E-servisi

U decembru počinje opremanje škola informatičkom opremom

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić potpisala je danas ugovore sa kompanijama za nabavku računara, računarske opreme i softvera u okviru projekta „Digitalna škola“ čija je ukupna vrednost 1,2 milijarde dinara.
Matić je na konferenciji za novinare podsetila na to da pomenuti projekat podrazumeva opremanje računarima više od 95 odsto, odnosno 2.910 škola, uključujući i najmanje, seoske škole.

Sredstva za realizaciju ovog projekta, kako je objasnila, obuhvataju otvaranje 30.000 mesta u informatičkim kabinetima za rad učenika, više od 1.300 prenosnih računara za male škole, uspostavljanje lokalnih mreža u svim školama, nabavku tastatura, miševa i povezivanje svih tih sistema u radne celine.

Škole će pojedinačno dobiti računarske kabinete koji će imati do 30 mesta za učenike i mesto za rad nastavnika, ukazala je ona i dodala da će seoske škole, koje najčešće imaju samo jednu učionicu za održavanje nastave, dobiti prenosni računar i projektor za njegovo korišćenje u nastavi.

Prema njenim rečima, sredstva u ukupnom iznosu od 1.207.734.863,58 dinara obezbedilo je resorno ministarstvo od godišnjih naknada za licence operatora i naknada za radijske i televizijske frekvencije koje prikuplja RATEL.

Javna nabavka podeljena je u nekoliko delova kako bi se što većem broju domaćih firmi omogućilo učešće u ovom značajnom projektu, istakla je Matić.

Prema njenoj oceni, ova jedinstvena softversko-hardverska platforma doprineće poboljšanju kvaliteta obrazovanja i omogućiti deci da steknu znanja o informacionim tehnologijama i veštine koje će im pružiti šansu da ravnopravno konkurišu na svetskom tržištu rada.

Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije Milan Janković istakao je da je jedan od ključnih zadataka tog tela podsticanje svih učesnika na tržištu telekomunikacija da stvaraju uslove za razvoj informacionog društva, za šta je neophodno poboljšanje računarskog znanja mlađih generacija.

Projekat “Digitalna škola” doprineće povećanju kvaliteta obrazovanja mladih, njihovom upoznavanju sa mogućnostima koje nude nove tehnologije i podstaći ih na korišćenje i drugih telekomunikacionih usluga, naročito onih zasnovanih na širokopojasnom pristupu Internetu, zaključio je Janković.

Spisak škola koje će biti opremljene informatičkom opremom u decembru ove godine:

1.LeskovacOŠ “Vuk Karadžić”Pečenjevce, Voje Mitrovića 420 računara
2.BatočinaOŠ “Sveti Sava”Kralja Milana Obrenovića 630 računara
3.KikindaOŠ “Sveti Sava”Nemanjina 27b30 računara
4.LapovoOŠ “Svetozar Marković”Kosovskih Junaka 1030 računara
5.Smederevska PalankaOŠ “Heroj Ivan Muker”Vojvode Stepe 2035 računara
6.AranđelovacOŠ “Svetolik Ranković”Milovana Ristića 130 računara
7.KruševacOŠ “Dositej Obradović”Antona Podrušića 430 računara
8.Mol-AdaOŠ “Novak Radonjić”Maršala Tita 8230 računara
9.KraljevoOŠ “Dimitrije Tucović”Dositejeva 515 računara
10.KraljevoOŠ “Stefan Nemanja”Brezova 510 računara
11.Mali ZvornikOŠ “Branko Radičević”Kralja Petra Prvog 1020 računara
12.KladovoOŠ “Ljubica Jovanović Radosavljević”Maršala Tita 1610 računara
13.BabušnicaOŠ “Dobrinka Bogdanović”Strelac bb5 računara
14.BujanovacOŠ “Vuk Karadžić”Levosoje bb20 računara
15.OrahovacOŠ “Svetozar Marković”Velika Hoča bb5 računara
16.BorOŠ “Vidovdan”Moše Pijade 3110 računara

3 thoughts on “U decembru počinje opremanje škola informatičkom opremom

 1. Dejan R. Popovic, dip. inz.

  Da se podsetimo.

  Prema clanu 18. stav 8. “starog” Zakona o telekomunikacijama (koji je vazio do jula 2010), ako se godisnjim obracunom prihoda i rashoda Agencije (za telekomunikacije) utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi agencije veci od ukupno ostvarenih rashoda, razlika sredstava uplacuje se na racun budzeta Republike Srbije, a deo razlike sredstava, srazmeran prihodima ostvarenih od javnih telekomunikacionih operatora cije je sediste na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uplacije se na racun budzeta Autonomne pokrajine Vojvodine i rasporedjuje se i rasporedjuje se prvenstveno za razvoj telekomunikacija.

  Slicno (ali ne i isto), po obimnoj odredbi clana 27. stav 6. “novog” Zakona o elektronskim komunikacijama (koji je na snazi od jula 2010), sredstva koja predstavljaju razliku prihoda i rashoda utvrdjenih godisnjim finansijskim izvestajem Agencije (za elektronske komunikacije) uplacuju se na odgovarajuci racun propisan za uplatu javnih prihoda budzeta Republike Srbije i koriste se preko Ministarstva (za telekomunikacije i informaciono drustvo) za unapredjenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog drustva. Deo razlike sredstava, srazmeran prihodima ostvarenim od operatora elektronskih komunikacionih mreza i usluga na teritoriji autonomne pokrajine i koriste se preko organa autonomne pokrajine nadleznog za poslove elektronskih komunikacija za unapredjenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog drustvana teritoriji autonomne pokrajine.

  Komentar – Gde bi nam bio kraj u ovoj zemlji kada bi i privredne organizacije imale ovakvu razliku prihoda i rashoda.

  Pitanje 1 – Zasto “novim” zakonom nije predvidjena uplata dela razlike prihoda i rashoda i u budzet, vec se sva sredstva koriste samo za unapredjenje i razvoj u oblasti(ma) telekomunikacija (elektronskih komunikacija) i informacionog drustva?

  Pitanje 2 – Sta je sa prihodima od radiodifuznih organizacija (emitera), koje ne spadaju u javne telekomunikacione operatore, niti u peratore elektronskih komunikacionih mreza i usluga?

  Pitanje 3 – Itd. i tsl.

 2. Dejan R. Popovic, dip. inz.

  U nize navedenom tekstu daje se “odgovor” na pitanje kome pripada prihod, odnosno razlika prihoda i rashoda RATELA od nadoknada za koriscenje radio-frekvencija:

  Listajuci internet stranice u cilju daljeg traganja za odgovorom na pitanje “sta su radio-frekvencije”, naleteo sam i na Zakon o budzetskom sistemu (“Sluzbeni glasnik RS”, 54/09 i 73/10). Posle letimicnog citanja ovog zakona, pronasao sam u clanu 14. da u javne prihode spadaju, izmedju ostalog, i naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa, u clanu 17. – da se zakonom mogu uvesti naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa, izmedju ostalih, i naknade za koriscenje radio frekvencija i tv kanala, i u clanu 23. – da za finansiranje nadleznosti Republike Srbije, budzetu Republike Srbije pripadaju javni prihodi i primanja, izmedju ostalih, i naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa (tj. i naknade za koriscenje radio-frekvencija).

  Medjutim, naknade za koriscenje radio-frekvencija kao naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa ne pripadaju kao javni prihodi budzetu Republike Srbije, vec te naknade pripadaju Republickoj agenciji za elektronske komunikacije kao deo sredstava za njen rad, u skladu sa clanom 26. Zakona o elektronskim komunikacijama. Po tom clanu, sredstva za rad Agencije obezbedjuju se iz prihoda koje Agencija ostvari, izmedju ostalog, i od naknade za koriscenje radio-frekvencija.

  Imajuci u vidu gore navedene odredbe ova dva zakona, i dalje ostaje nereseno pitanje da li su radio-frekvencije dobro od opsteg interesa – prema Zakonu o budzetskom sistemu, ili (samo) ograniceno dobro – po Zakonu o elektronskim komunikacijama (clan 81), a otvara se i novo pitanje: kome pripadaju naknade za koriscenje radio-frekvencija – budzetu Republike Srbije ili RATEL-u?

 3. Nandor

  Pametna stvar: opremanje škola, unapređenje računarske pismenosti. Korist za buduće generacije.

  Samo metodologija (finansijska) nije najadekvatnija. Neke zemlje koje nisu među najrazvijenijima (pr. Brazil) Odlučili su se za jeftiniju varijantu istog cilja. Tj. opremanje sa IKT opremom i softverom koja je mnooogo jeftinija od ove naše varijante. Radi se o sistemu firme Useful (http://userful.com/products/userful-multiseat-linux), a kome smo i čitali/pisali (http://tinyurl.com/25f83qc) ili http://userful.com/education.
  Pa verovatno ova naša varijanta je bolja…

Leave a Reply