okrugli_sto
E-servisi

Unapređenje E-trgovine u Srbiji

Udruženja Informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda, su u saradnji sa Upravom za digitalnu agendu, održali okrugli sto  na temu UNAPREĐENJE ELEKTRONSKE TRGOVINE U SRBIJI.

U uvodnom izlaganju prisutnima  se obratio  gospodin Slobodan Marković, Uprava za digitalnu agendu Republike Srbije. Učesnici  su konstatovali da još uvek nisu doneti zakoni koji po svojim specifičnostima  nedostaju da bi e-trgovina mogla da prati ili bar da se približi svetskom nivou realizacije.

e-klub

Dok u svetu doživljava pravu revoluciju u ekonomiji, kod nas je još uvek na početku. Pokrenuta je inicijativa da Privredne komore Srbije i Beograda upute nadležnim  državnim organima  dokument čiji će sadržaj biti smernice i predlozi propisa neophodnih za rast elektronske trgovine i e-poslovanja uopšte u Srbiji.

  • predstavnici PKS I PKB  treba predlagačma svih pomenutih zakona da podnesu predloge sa stanovišta stvaranja uslova za razvoj primena elektronske trgovine,
  • treba što hitnije predložitii usvojiti Zakon o elektronskoj arhivi i Zakon o informacionoj bezbednosti,
  • PKS i PKBeograda treba da postiču i  primene elektronske trgovine između kompanija i po modelu “B2B”,
  • Potrebno je zakonskom regulativom definisati sadržaj elektronskog dokumenta, pre svega obavezna i opciona polja (za otpremnice, prijemnice, fakture, tovarne listove, carinske deklaracije i drugo).
  • Radi bezbednosti elektronskih dokumenata, potrebno je popularisati primenu seriju ISO standarda 27xxx za bezbednost i zakonski regulisati primenu kriptografije.
  • Zakonom obavezati da sve poslovne organizacije, formiraju bezbedonosne politike i mere vezano za informacije i informacione sisteme, u svemu prema ISO 27xx..
  • Na finansijskom tržištu potrebno je svuda primenjivati sve SWIFT-ove poruke,
  • Za poslovno izveštavanje, zakonom regulisati primenu međunarodnog standarda XBRL i izabrati ko će vršiti lokalizaciju i održavanje taksonomije, (na primer, Savez računovođa Republike Srbije)

Leave a Reply