E-servisi

Upravni odbor Projekta “Novi katastarski informacioni sistem”

astanak Upravnog odbora Projekta “Novi katastarski informacioni sistem” održan je u Republičkom geodetskom zavodu 01.11.2010. godine.

Dana 01.11.2010. godine u Republičkom geodetskom zavodu održan je sastanak Upravnog odbora Projekta “Novi katastarski informacioni sistem” na kome je razmatrano aktuelno stanje na realizaciji projekta.

Sastanku Upravnog odbora su prisustvovali:

 • Nenad Tesla – direktor Republičkog geodetskog zavoda
 • Saša Đurović – pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije
 • Desanka Popović – pomoćnik direktora Sektora za katastar nepokretnosti
 • Kosta Mirković, pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove
 • Dragan Pavlović – rukovodilac jedinice za implementaciju projekta WB
 • Tihomir Rajlić – direktor, Siemens d.o.o.
 • Dragan Stokić – direktor, Siemens IT Solution and Services
 • Johann Eibenberger – menadžer projekta ispred izvođača
 • Aleksandar Štrumberger – lokalni menadžer projekta, Siemens IT Solution and Services
 • Dejan Đurović – rukovodilac sektora za usluge, Siemens IT Solution and Services
 • Goran Stepanović – Gisdata, direktor
 • Nebojša Martinović – Gisdata
 • Dejan Stojanović – saradnik u PIU timu
 • Maja Radović – prevodilac

Realizacijom ovog projekta RGZ će dobiti integrisani sistem sa grafičkim i alfanumeričkim podacima u skladu sa pravnim okvirom u Srbiji i sa poznatim evropskim i svetskim tehnološkim standardima.

Ovo rešenje će obezbediti obradu velike količine geoprostornih podataka, olakšati rad zaposlenima na jedan efikasan i ekonomičan način i omogućiće efikasno obrađivanje sve većeg broja zahteva građana i interesnih grupa.

Leave a Reply