E-servisi

Upravni odbor Projekta “Novi katastarski informacioni sistem”

Sastanak Upravnog odbora Projekta “Novi katastarski informacioni sistem” održan je u Republičkom geodetskom zavodu 09.04.2010. godine.

Projekat izrade informacionog sistema katastra nepokretnosti ima za cilj implementaciju sistema koji će svim pravnim licima u Srbiji omogućiti da na efikasan i ekonomsko isplativ način posluju, a krajnjim korisnicima omogućiti brži pristup podacima.

Zbog svega ovoga Projekat je od izuzetnog značaja ne samo za Republički geodetski zavod već i za Republiku Srbiju.

Sastanku Upravnog odbora su prisustvovali:

Nenad Tesla – direktor Republičkog geodetskog zavoda;

Saša Đurović – pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije;

Kosta Mirković – pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove;

Tihomir Rajlić, – direktor, Siemens d.o.o.;

Dragan Stokić – direktor, Siemens IT Solution and Services;

Dejan Đurović – rukovodilac sektora za usluge, Siemens IT Solution and Services;

Aleksandar Štrumberger – lokalni menadžer projekta, Siemens IT Solution and Services;

Dragan Pavlović – rukovodilac PIU tima;

Ljubiša Cvetković – saradnik u PIU timu.

Realizacijom ovog projekta RGZ će dobiti integrisani sistem sa grafičkim i alfanumeričkim podacima u skladu sa pravnim okvirom u Srbiji i sa poznatim evropskim i svetskim tehnološkim standardima.

Ovo rešenje će obezbediti obradu velike količine geoprostornih podataka, olakšati rad zaposlenima na jedan efikasan i ekonomičan način i omogućiće efikasno obrađivanje sve većeg broja zahteva građana i interesnih grupa.

Sledeći sastanak zakazan je za 23.04.2010. godine.

Leave a Reply