E-servisi

Upravni odbor RGZ-SK Twinning Projekta 2008 – faza 3

Dana 08.07.2009 održan je upravni odbor “RGZ-SK Twinning Projekta 2008 – faza 3” finansiranog od strane Norveške

Upravnom odboru sa strane donatora prisustvovali su Helge Onsrud, Brede Gundersen i Oskar Henriksen, a sa strane RGZ-a Nenad Tesla, direktor, Saša Đurović, pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije, Saša Stefanović, šef odseka za skeniranje i digitalizaciju planova i karata i Ljubiša Cvetković, saradnik u PIU timu.

Projekat posebno ima za cilj:

Da obezbedi da Sken centar finansiran od strane Norveške efikasno i kvalitetno radi kako bi ispunio planove napretka u cilju osnivanja katastra nepokretnosti.

Da uspostavi “Digitalni arhiv” koji dobro funkcioniše, a da prevashodno bude sposoban da na efikasan način podrži osnivanje katastra nepokretnosti. Arhiv će biti podržan opremom za konverziju i bezbedno skladištenje podataka na papiru, kao i skladištenje podataka izrađenih u Sken centru.

Da unapredi kapacitet RGZ-a u cilju aktivnog učešća u evropskim integracijama i harmonizaciji usluga pružanja geodetskih i geografskih informacija.

Upravni odbor je ocenio da se Projekat odvija po planu i da je realno očekivati da se planirani rezultati realizuju u sve tri komponente.

Na sastanku je posebno istaknuta želja obe strane za nastavkom saradnje i u narednom periodu i konkretizacija oblasti saradnje planirana je za naredni Upravni odbor.

Leave a Reply