E-servisi

Uskoro elektronski nadzor osuđenika u Srbiji

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Milan Obradović izjavio je danas da su ispunjeni svi tehnički i zakonski uslovi za primenu sistema elektronskog nadzora osoba kojima sud odredi kućni pritvor.

Obradović je na prezentaciji pomenutog sistema za nadzor, održanoj u prostorijama Odeljenja za alternativne sankcije ove uprave, naveo da sudovi u Srbiji sada mogu izricati presude koje predviđaju izvršenje kazne u kućnom pritvoru.

On je objasnio da mera elektronskog nadzora može biti određena osuđenicima kojima je izrečena kazna zatvora do godinu dana.

Ugovor o iznajmljivanju opreme, koja podrazumeva odašiljač odnosno narukvicu i prijemnik, sklopljen je sa izraelskom kompanijom koja tim proizvodima snabdeva dve trećine sveta, rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, oprema će biti iznajmljivana po potrebi, odnosno u skladu sa brojem sudskih presuda. Obradović je naveo da će sud određivati da li će Operativno-bezbednosni centar osuđenika pratiti 24 časa dnevno i da li će mu biti omogućeno da odlazi na posao, odnosno da u pojedinim slučajevima napušta stan.

Prema njegovim rečima, primenom elektronskog nadzora biće postignute značajne uštede jer država više neće imati izdatke za hranu, odeću i zdravstveno osiguranje osuđenika na kazni zatvora do godinu dana.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija rekao je da će primena ovog sistema doprineti i resocijalizaciji zatvorenika i rasterećenju zatvora.

Načelnik Odeljenja za tretman i alternativne sankcije Dušanka Garić objasnila je da je elektronska narukvica uređaj koji se stavlja na nogu osuđenika, a prijemnik koji omogućava njegovo praćenje instalira se u stan.

Za primenu sistema moraju postojati odgovarajuće tehničke pretpostavke, navela je Garić i istakla da osuđenik mora imati struju i telefonsku liniju, pri čemu naknadu za te usluge mora redovno izmirivati.

Ona je ukazala na to da će Uprava obavestiti sud ukoliko pritvorenik prekrši određene mere i dodala da sud kaznu kućnog pritvora može da promeni i da osuđenika uputi na dalje izdržavanje kazne u zatvor.

Jedan od zaposlenih u Upravi koji je učestvovao u testiranju ovog sistema tako što je lično nosio elektronsku narukvicu Dragan Bjeličić naglasio je da Operativno-bezbednosni centar registruje svaki pokušaj malverzacije, ali da osuđenici neće imati nikakve smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Leave a Reply