E-servisi

USKORO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ELEKTRONOSKIM PUTEM

Poreski obveznici u pet velikih gradova Srbije, moći će od 1. marta da podnesu poreske prijave elektronskim putem, najavljeno je u Privrednoj komori Srbije

Reč je o pilot projektu Poreske uprave, u sradnji sa PKS, koja je akreditovno sertifikaciono telo za dodelu kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Pomoćnik direktora Poreske uprave, Dejan Vidojević, rekao je da će u prvoj fazi projekta na taj način moći da se podnesu PDV prijave, a da će kasnije servis biti proširen i na ostale vrste poreskih prijava.

Vidojević je kazao je da će od 1. januara 2011. godine Poreska uprava imati potpuno elektronsko poslovanje sa svim poreskim obveznicima u zemlji. On je objasnio da će to podrazumevati elektronsko podnošenje poreskih prijava, elektronsko plaćenje, kao i sve one servise koji se sada pružaju putem šaltera i organizacionih jedinica. Podsećajuću da je u prethodnom periodu završen jedinstveni elektronski registar poreskih obveznika, Vidojević je najavio da će u toku ove godine biti realizovana i dva veoma važna elektronska servisa u vezi sa tim registrom. On je objasnio da će jedan servis biti namenjen građanima, a drugi privredi.

I građani i privreda moći će da elektronski pristupe tom registru i provere stanje na svojim računima precizirao je Vidojević, dodajući da će privrednici pored toga moći da dobiju i potvrdu o izmirenim poreskim obavezama. On je nagalsio da je Poreska uprava u prethodnom periodu preuzela vodeću ulogu u razvoju e-uprave i dodao da se ona trenutno nalazi negde pri kraju druge faze razvoja.

Vidojević je naveo da je neophodna infrastruktura već postavljena, da radi i funkcioniše i dodao da ta druga faza razvoja elektronske uprave čeka sve državne insitutucije, koje je neophodno animirati u pravcu njenog razvoja. Ti elektronski sistemi biće bezbedni i zaštićeni, pa će eventualne zloupotrebe na taj način biti sprečene, što će doprineti smanjenju “sive zone”, kako kod poreskih obveznika tako i unutar same uprave, rekao je Vidojević.

Leave a Reply