E-servisi

Usluga eZakazivanje Republičkog geodetskog zavoda

Uslugu eZakazivanja Republičkog geodetskog zavoda, danas su u rad pustili predstavnici vlade, a one nude

 podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu;

– podnošenje zahteva za izdavanje kopije plana;

– podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti;

– podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o identifikaciji katastarskih parcela;

– prijem kod načelnika.

 

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odmah je podržalo akciju Digitalne agende i Internet zajednice u Srbiji, eZakazivanje, i postavilo mogućnost eZakazivanje za katastar nepokretnosti na čijim šalterima je uvek velika gužva.

Šalteri službe za katastar nepokretnosti na Novom Beogradu, do sada su primali preko 350 stranaka dnevno, te se dešava da građani ponekad čekaju i više od 1h. Zakazivanje prijema stranaka smanjiće čekanje jer će građani imati uvid u raspoloživost slobodnih termina. Osim putem interneta, RGZ je pružio dodatnu mogućnost da se termini zakažu i telefonskim putem.

Na ovaj način se pojednostavljuje proces poslovanja pravnih lica, a ujedno se postiže i značaja ušteda vremena jer će se veći deo postupka sprovoditi elektonskim putem. U katastar se na kraju dolazi samo jednom radi donošenja potvrde o uplati i preuzimanja tražene dokumentacije.

Portal eUprava inače već pruža mogućnost plaćanja taksi i usluga elktronskim putem ali se za potrebe RGZ priprema implementacija posebnog rešenja za rasknjižavanje uplata. Po implementaciji ovog rešenja, u sledećoj fazi, za usluge RGZ za fizička i pravna lica biće omogućeno i plaćanje elktronskim putem.

Uprava za Digitalnu agendu poziva sve institucije državne uprave i lokalne samouprave da svoje usluge besplatno postave na portal eUprave kako bi omogućili građanima da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo. Uslugu besplatnog postavljanja dokumenata državnih institucija kao i obuku za rad i tehničku podršku obezbeđuje Uprava za digitalnu agendu. Elektronska uprava je najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija a povećaju transparentnost i efikasnost u radu.

Portal eUprava je objavljen i javnosti dostupan od juna 2010. godine,  od tada se stalno održava, razvija i sprovode se aktivnosti koje pored tehničkih unapređenja obuhvataju i nove funkcionalnosti.

Leave a Reply