E-servisi

Uspeh portala eUprava

Internet portal eUprava je tokom poslednjih godinu dana jedan od najuspešnijih projekata u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji, izjavila je za DISrukovodilac grupe za razvoj Digitalne agende Marija Kujačić. U ovoj godini kompanija S&T Srbija je kao projektant Portala dobila evropsku nagradu “Izuzetno IT dostignuće” (European IT Excelence Awords 2011.), a Republički zavod za informatiku i Internet je za Portal dobio plaketu Društva za informatiku Srbije za vrhunska dostignuća u oblasti informacionih tehnologija (IT).

Kujačić je izjavila da se broj korisnika Portala kontinuirano uvećava od dana objavljivanja do danas.

Oko 85 odsto posetilaca dolazi preko pretraživača ili sa Veb sajtova na kojima postoji referenca, što ukazuje da je neophodno promovisati i podići informisanost o Portalu.

Portal, kako je navela Kujačićeva, trenutno ima 4.820 registrovanih korisnika, a u poslednjih mesec dana je bilo više od 27.000 pojedinačnih poseta.

Korisnici prosečno provedu oko četiri minuta na Portalu, većina je iz Srbije i iz zemalja našeg regiona, ali ima i po nekoliko stotina posetilaca iz SAD-a, Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Broj korisnika koji podnosi zahteve preko Portala je već neko vreme oko 100 sedmično, a najviše se koriste usluge dobijanja izvoda iz matičnih knjiga i izdavanja kopija rešenja o registraciji sportske organizacije.

Za sada firme manje podnose zahteve preko Portala, jer se većina usluga koji su njima korisne nalaze na sajtovima nadležnih organa, ali ne i na Portalu.

Kujačićeva je istakla da se planira ulaganje dodatnih napora da se promoviše mogućnost da se do usluga elektronske uprave može doći preko više kanala, kao i da Portal treba da bude jedan od tih kanala, kao centralno mesto pristupa.

Ona je navela da je u toku druga faza unapređenja Portala koja obuhvata “eZakazivanje”, “ePlaćanje+”, “eAnkete”, “eIsporuke”, unapređenje generatora usluga, obrađivačkog panela, dela Portala za rad sa pravnim licima, kao i G2G usluga.

Do sad je, kako je rekla Kujačićeva, implementirano unapređenje personalizovanog dela Portala “Moja eUprava” sadržajima koji će korisnicima učiniti rad na Portalu interesantnijim i korisnijim.

Uvedena je arhiva elektronskih dokumenata, gde se mogu čuvati dokumenta koja često trebaju, kalendar gde svaki korisnik može da vidi kada ima zakazane termine, do kada mora da plati neku taksu, kada ističe rok za obradu njegovog zahteva i ostalo.

Omogućeno je i postavljanje pitanja, komentara i ocenjivanje usluga. “Namera je da učinimo da Portal bude maksimalno prilagođen korisnicima i njihovim potrebama”, izjavila je Kujačićeva.

Nova funkcionalnost, čija je implementacija završena i sada je u toku testiranje, jeste “eZakazivanje”.

Ta nova funkcionalnost je potpuno integrisana sa postojećim, čime će korisnicima biti omogućeno da, osim podnošenja zahteva, zakažu termin u kome će obaviti onaj deo usluge za koji je neophodno lično prisustvo. “Očekujemo da će tu mogućnost koristiti veliki broj građana za zakazivanje termina za dobijanje ličnih dokumenta”, rekla je Kujačićeva.

Ona je istakla i da je realizacija “eZakazivanja” moguća samo u saradnji s organom koji pruža uslugu i da se smatra da je glavni faktor uspeha upravo dobra saradnja uspostavljena sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

“eZakazivanje” se trenutno intenzivno testira, obučavaju se korisnici i vrše tehničke i organizacione pripreme u pet policijskih stanica sa kojima se počinje.

Prema rečima Kujačićeve, produkciona faza se očekuje veoma brzo i biće adekvatno promovisana.

Ona je istakla i da iskustvo stečeno u toku projekta državnog Portala, ali i drugih aktivnosti, ukazuje na opredeljenost većine organa državne uprave da ispune zadatke i obaveze za koje su zaduženi.

Prema mišljenju Kujačićeve, najveća kočnica razvoja elektronske uprave jeste nedostatak mehanizama koji bi uspostavili adekvatnu međuinstitucionalnu saradnju, bez koje se ne može razvijati moderna elektronska uprava.

Kujačićeva je rekla i da rezultati ankete na portalu “eUprava” koja se tiče daljih prioriteta u razvoju Portala govore da većina sugrađana (52 odsto) smatra da je najveći prioritet povećanje broja elektronskih usluga.

“Budući da je Portal još u razvoju i da veliki broj organa državne uprave i jedinica lokalnih samouprava nisu postavili svoje usluge, to je i očekivani odgovor”, konstatovala je na kraju Kujačićeva.

Leave a Reply