E-servisi

Uspostavljenje prve GNSS stanice u nacionalnoj mreži permanentnih stanica Republike Srbije AGROS

U periodu od 10.11.2010. godine do 15.11.2010.godine na delu teritorije Republike Srbije je izvršeno puštanje u rad permanentne stanice koja omogućava prijem GPS i GLONASS satelitskih sistema.

Na teritoriji opštine Inđija je u navedenom periodu, kontrolni centar nacionalne mreže permanentnih stanica Republike Srbije izvršio montažu i aktivaciju prve GNSS sanice u sistemu AGROS. Na krovu opštine Inđija postavljena je antena Zephyr Geodetic Model 2, a u prostorijama katastra instaliran je prijemnik NetR5 proizvođača Trimble.

Nakon uspostavljanja stanice pristupilo se podešavanju generatora, sinhronajzera i testiranje prijema korekcija sa oba navedena satelitska sistema. Testiranja rada na terenu je obavljeno sa dva kompleta opreme:

  • Topcon GRS-1 sa antenom PG-A1 i
  • Trimble 5700 sa antenom Zephyr

Navedena Trimble oprema ne podržava GLONASS satelitski sistem i služila je za kontrolu i upoređenje rada u AGROS sitemu korišćenjem GPS satelitskog sistema. Testiranje rada na terenu podrazumevalo je merenje brzine inicijalizacije, rad sa pojedinačnim satelitskim sistemima u urbanim sredinama. Merenja su obavljena korišćenjem pristupne tačke RTK_SB_RTCM23, odnosno korišćenjem Single Base (SB) opcije nacionalne mreže permanentnih stanica Republike Srbije AGROS. Postupak merenja na 15 pozicija sastojao se od tri merenja po 30 sekundi sa intervalom registracije od 1 sekunde i elevacionom maskom od 10 stepeni:

  1. VRS korišćenjem GPS satelitskog sistema
  2. GPS SB korišćenjem GPS satelitskog sistema
  3. GPS+GLONASS SB korišćenjem GPS+GLONASS satelitskog sistema

Prikaz područja na kome je moguće koristiti oba satelitska sistema je dato u pdf formatu koji možete preuzeti. Plavom linijom je oivičeno područje koje je kontrolni centar nacionalne mreže sistema permanentnih stanica Republike Srbije istestirao, dok je crvenom linijom oivičen pojas ekstrapolacije. Korišćenje oba satelitska sistema je moguće samo preko SB opcije tj. preko pristupne tačke RTK_SB_RTCM23.

Leave a Reply