E-servisi

Usvojena strategija za obezbeđivanje geopodataka

Vlada Republike Srbije na sednici od 28.10.2010. godine usvojila je Strategiju za uspostavljanje NIGP-a u Republici Srbiji.

Republički geodetski zavod izradio je Nacrt strategije za uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period 2010. do 2012. godine, u okviru norveškog donatorskog projekta RGZ – Statens kartverk tvining projekat – faza III. Savet NIGP-a, nakon razmatranja i pribavljanja mišljenja nadležnih ministarstava i drugih državnih organa, podneo je Predlog strategije NIGP-a Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Vlada Republike Srbije na sednici od 28.10.2010. godine usvojila je Strategiju za uspostavljanje NIGP-a u Republici Srbiji za period 2010. do 2012.

Strategija definiše aktivnosti i mere koji će u narednom periodu voditi ka kreiranju srpske infrastrukture koja obezbeđuje razmenu kvalitetnih skupova prostornih podataka i servisa zasnovanih na saradnji između učesnika za potrebe javnog sektora, privrede i javnosti uopšte. Cilj je definisanje smernica za sve uključene strane da kreiraju nacionalnu infrastrukturu za lako pretraživanje, pregled i razmenu geoinformacija, koja je istovremeno deo evropske infrastukture i bitan element za međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Evropska direktiva INSPIRE obezbeđuje okvir za kreiranje infrastrukture harmonizovanih informacija o prostoru unutar i između zemalja članica. Istovremeno, direktiva definiše zajednički prilaz pitanjima pristupa i razmene digitalnih geopodataka i na taj način predstavlja moćan alat koji utiče na razvoj evropskog informacionog društva. Strategija uspostavlja jaku vezu između INSPIRE implementacije i razvoja nacionalnog okvira za geopodatke.

Predstojeće aktivnosti tela NIGP su usmerene na definisanje jasnog tehničkog, organizacionog, pravnog i finansijskog okvira za buduće delovanje. U narednom periodu Savet NIGP-a će obezbediti podršku za implementaciju strategije i upoznavanje Vlade Republike Srbije, subjekata NIGP-a i javnosti o dobrobitima uspešno uspostavljene zajedničke infrastrukture podataka o prostoru.

Republički geodetski zavod deluje kao koordinator na uspostavljanju NIGP-a na nacionalnom i međunarodnom nivou, tako što podstiče relevantne institucije da udruže napore u obezbeđenju geopodataka i istovremeno profesionalce i široku javnost da koriste mogućnosti zajedničke infrastrukture podataka o prostoru. Uspeh realizacije strateških ciljeva zavisiće od jedinstva u rukovođenju predviđenim aktivnostima u praksi, pri čemu je suštinski važna posvećenost i saradnja svih učesnika.

Uspešna realizacija Strategije osiguraće efektive javne servise, snažno usredsređene na ispunjenje potreba za dostupnim i kvalitetnim geoinformacijama javnom i privatnom sektoru, kao i građanima Srbije, što ujedno predstavlja bitan doprinos razvoja e-uprave.

Leave a Reply