E-servisi

Uvođenje E-uprave od značaja za državu i investitore

Korišćenjem Interneta javna administracija čini svoje poslovanje bližim građanima i preduzećima. Elektronska uprava pruža doprinos ubrzavanju tranzicije ka ekonomiji zasnovanoj na znanju, lakšim pristupom i korišćenjem usluga javne administracije”, rekla je Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo na sastanku Posebne radne grupe za razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji i predstavnika Američke privredne komore.

Preduzeća imaju koristi od manjeg opterećenja administracijom, što doprinosi efikasnosti i ekonomskom razvoju. Što je još važnije, otvorenija i interaktivnija javna administracija može da stimuliše i učešće građana u demokratskom procesu. Prelazak na elektronsko poslovanje podrazumeva i krupne promene unutrašnjih procedura rada administracija, koje mogu biti veoma komplikovane za sprovođenje. Stoga je izazov za administracije da se prilagode i uvedu inovativne načine rada, uključujući zdrava i stabilna partnerstva sa privatnim sektorom”, rekla je ministarka Matić.

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham), kao najveće dobrovoljno udruženje investitora, kontinuirano naglašava značaj uvođenja elektronske uprave u Srbiji. Predsedavajuća Odbora za informacione i komunikacione tehnologije AmCham-a, Svjetlana Brekić, rekla je da bi primenjivanje koncepta e-uprave značajno povećalo efikasnost državne administracije. „Smanjenje birokratije, ubrzanje administrativnih procedura, smanjenje troškova poslovanja i podizanja kvaliteta usluga, očekivane su posledice uvođenja e-uprave u Srbiji”, dodala je Brekić. Uvođenje e-uprave u sve organe vlasti dovešće do podizanja nivoa Vladinih usluga građanima, poboljšanja interakcije sa poslovnim sektorom i do efikasnijeg upravljanja u Srbiji.

Učesnici Posebne radne grupe složili su se da je elektronizacija rada javne administracije neophodna da bi se obezbedilo da Republika Srbija iskoristi puni potencijal koje pruža informaciono društvo i izbegne udaljavanje od Evropske unije u pogledu digitalizacije.

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) predstavlja 180 stranih i domaćih kompanija koje su ukupno investirale više od šest milijardi dolara i zapošljavaju više od 60 hiljada ljudi u Srbiji. Misija Američke privredne komore u Srbiji jeste da promoviše najbolja američka poslovna iskustva, vrednosti i odgovorno partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koje vodi ka ekonomskom razvoju kroz trgovinu i investicije.

Leave a Reply