E-servisi

Uvođenje e-uprave u kineske gradove

U Hangdžou, istočnoj kineskoj metropoli, postavljena je digitalna platforma za gradski menadžment u cilju iskorišćavanja mehanizma inteledžent menadžmenta i integrisanja moderne informacione tehnologije, kao što su informaciona fuzija i Internet komunikacija.

Kao prvi grad u Kini koji je započeo sa digitalizacijom gradske administracije 2006. godine, Hangdžoov „čarobni štapić” uspeha leži u investicijama u marketizaciju i optimalizovanje rasporedjivanja resursa.

Umesto da sama formira tim, gradska vlada je angažovala specijalizovane kompanije sa više od 500 zaposlenih da nadgledaju i šalju izveštaje sa ulica i njihove okoline.

Takodje su precizirani strandardi i detaljne procene efikasnosti rešavanja problema. Na primer, ako se polomi poklopac šaht na ulici, informacija brzo stigne do nadležnih i problem se može rešiti za nekoliko sati, što se i dešavalo.

Informaciona digitalna mreža naročito je važna u slučajevima potrebe brzog reagovanja na prirodne elementarne nepogode, a u stanju je i da otkrije i poboljša saobraćajne uslove.

Javni digitalni servisni sistem omogućava građanima više pogodnosti i udobnosti. Zahvaljući Internetu, mikroblogovima i pametnim telefonima, oni lako mogu pronaći, na primer, slobodno parking mesto, toalete i sve drugo što im je potrebno. Policajci takođe koriste informacionu mrežu za regulisanje saobraćaja, kao i za nadgledanje poštovanja zakona, na primer nepropisnog parkiranja ili postavljanja trgovačkih tezgi koje na trotoarima zauzimaju prostor za pešake.

Gradski digitalni menadžment sistem biće potpuno kompletiran do 2014. godine.

Leave a Reply