E-servisi

Vektorizacija analognih katastarskih podloga u Republici Srpskoj

Vektorizacija katastarskih planova radjena je na osnovu ugovora broj BA-LRP-NCB-015-W-07-BL-BOS41670 za lot 1 i lot 2 zaključenih izmedju GIS inženjeringa, kao vodje konzorcijuma i Ministarstva pravde Republike Srpske, Jedinica za registraciju zemljišta, marta 2008. godine.

Predmet Ugovora bila je izrada digitalnog katastarskog plana za 19 katastarskih opština na području opštine Banjaluka manuelnom digitalizacijom skeniranih analognih planova u razmeri 1:2500 za lot 1 i 48 katastarskih opština u razmeri 1:2500 i 1:5000. Radovi su predati i prihvaćeni oktobra 2008. i avgusta 2009, respektivno.

Opštine koje je radio MapSoft:

lot 1: Barlovci, Dragoča, Ivanjska, Mišin Han, Prijakovci i Priječani.
lot 2: Babići, Cerići, Dujakovci, Ivanjska Gornja, Kozara, Lokvari, Lusići, Pavići, Piskavica Donja, Piskavica Gornja, Radosavska, Šimići, Stričići, Verići.

Leave a Reply