visa-card
E-servisi

Više od polovine transakcija u Srbiji putem pametnih kartica!

Visa Inc. objavila je vremenski okvir u okviru kog je potrebno unaprediti bankomate u SAD-u i azijsko-pacifičnom regionu kako bi prihvatili  EMV čip kartice. Prelazak na tzv. pametne kartice je značajan momenat u unapređenju sigurnosti, a odgovornim za transakcije zloupotrebljenim karticama na bankomatima smatraće se operateri ATM-a ili izdavalac – odnosno ona strana koja nije prihvatila EMV čip tehnologiju.

visa-card

Ukoliko se kartica s EMV čipom koristi na bankomatu koji ne prihvata kartice s EMV čipom, operater bankomata će snositi trošak zloupotrebe. Trenutno, odgovornost je na izdavaocima kartica.

“Visa je kreirala plan kako bi sigurnost i fleksibilnost EMV čip tehnologije bila dostupna korisnicima i izdavaocima kartica u bilo kojem okruženju, uključujući i bankomate” izjavila je Ellen Richey, rukovodilac Visa Inc. sektora za rizik. “Novi vremenski okvir istovremeno odgovara interesima izdavalaca kartica i operaterima bankomata, jer pruža vreme potrebno za uključivanje integracije čipova u planove za hardversku nadogradnju bankomata. Kao rezultat, celo tržište moći će brzo da spoznati značajne sigurnosne pogodnosti nove EMV čip tehnologije u ovom kritičnom kanalu.”

Srbija je na zadovoljavajućem nivou kada je reč o primeni EMV čip, odnosno tzv. pametnih kartica. Čak 62 posto ukupnog broja transakcija obavljeno je putem EMV čip tehnologije.

“Ulaganje u EMV čip tehnologiju isplativa je investicija bankama jer daje dodanu vrednost u sigurnost transakcija na bankomatima, posebno ako govorimo o plaćanju roba i usluga u državama izvan Srbije. Pre svega smanjuje se mogućnost kopiranja, tzv. skimiranja EMV kartice”, rekao je Vladimir Đorđević, regionalni menadžer kompanije Visa u Srbiji.

S obzirom na to da uređaji za naplatu s EMV čipovima generišu dinamičke vriednosti jedinstvene za svaku transakciju (koje se menjaju prilikom svake upotrebe) čip tehnologija daje dodatnu sigurnost koja značajno doprinosi smanjenju zloupotrebe putem kartica. Podsticanjem investicija u EMV čip tehnologiju, Visa unapređuje međunarodne operabilnosti i sigurnosti uz dinamičnu proveru autentičnosti kao i pomoć pri izgradnji temelja za mobilno plaćanje.

Visa je uspostavila sledeći vremenski okvir za transakacije putem bankomata, kroz sve Visa i/ili Plus brendirane proizvode:

  • 1. oktobar 2015. – Prenos odgovornost za azijsko-pacifički region, isključujući Kinu, Indiju, Japan i Tajland
  • 1. aprila 2015. – Bankomati u SAD-u moraju biti spremni da podrže očitavanje podataka sa EMV čip kartica
  • 1. oktobar 2017. – Prenos odgovornost u Kini1, Indiji, Japanu, Tajlandu te SAD-u

Kao što je već  ranije najavljeno, od 1. aprila 2013, promena odgovornosti primeniće se na sve transakcije na području Australije i Novog Zelanda. Promene odgovornosti već se primenjuju u zemljama Evropske Unije, Centralnoj I Južnoj Europi, Kanadi, Latinskoj Americi i Karibima, kao i Srednjem Istoku i Africi. Do 2017. godine izdavaoci i operateri Visa kartica mogu se osloniti na jedinstvenu globalnu politiku odgovornosti koja podržava čip-na-čip (EMV čip na kartici očitava EMV čitač čipova) transakcije na prodajnim mestima i  bankomatima.

Leave a Reply