E-servisi

Web aplikacija besplatan uvid u podatke katastra nepokretnosti za područje Beograda

Juče su Republički geodetski zavod i Grad Beograd – gradska uprava, Sekretarijat za poslove legalizacije objekata potpisali su Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji kojim je značajno unapređena saradnja ove dve institucije.

Republički geodetski zavod i Grad Beograd – gradska uprava, Sekretarijat za poslove legalizacije objekata potpisali su dana 14.06.2011. godine Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji.

Potpisnici ovog protokola izražavaju veliko zadovoljstvo što će međusobna saradnja doprineti boljem, kvalitetnijem i bržem rešavanju predmeta u postupku legalizacije objekata, a što je i osnovni cilj ovog protokola.

Republički geodetski zavod će Gradu Beogradu – gradskoj upravi, Sekretarijatu za poslove legalizacije omogućiti korišćenjem web aplikacije besplatan uvid u podatke katastra nepokretnosti za područje Grada Beograda.

Republički geodetski zavod je i do sada davao, a i dalje daje svoj doprinos građanima u postupku legalizacije na taj način što je omogućio da naknadu za upis objekata u katastar nepokretnosti za koje je izdata građevinska i upotrebna dozvola u postupku legalizacije građani plaćaju sa umanjenjem 70%.

Zajednička je ocena da će se predmeti u postupku legalizacije objekata na području Grada Beograda, posle potpisivanja ovog protokola, rešavati brže i kvalitetnije.

 

Leave a Reply