E-servisi

Za 18 dana izdato 21.866 smart kartica

Od 29. avgusta, kada je počelo izdavanje personalizovanih kartica za javni gradski prevoz do danas, izdato je 21.866 „smart” kartica.

Veljko Vlahović, glavni menadžer „Bus plus” sistema, rekao je da je do sada najviše karata izdato srednjoškolcima (7.810), zaposlenima (5.887), penzionerima (4.384), nezaposlenima (1.842), i studentima (716).

– Uporedo sa izdavanjem personalizovanih kartica, u vozila javnog prevoza ugrađuje se neophodna oprema za funkcionisanje sistema, koji bi trebalo da počne sa radom najkasnije do početka 2012. godine. Preko 1.000 vozila je u potpunosti opremljeno za monitoring, što podrazumeva praćenje vozila i komunikaciju sa vozačem, a u preko 100 vozila tokom ove nedelje ugrađeni su aparati za naplatu karata. Svi uređaji biće postavljeni do kraja godine, a ako se nastavi sadašnjim tempom, i pre tog roka – rekao je Vlahović.

Ove kartice će zameniti dosadašnje pretplatne karte i povlastice, ali se, uz kupovinu markica, koriste već sada. Sistem elektronskih kartica za javni prevoz primenjuje se u većini evropskih gradova, Londonu, Madridu, Barseloni, Rimu, Milanu, Firenci i mnogim drugim, a zastupljen je i u najvećem broju zemalja u svetu.

Personalizovane kartice izdaju se na 24 mesta u gradu, a spisak lokacija se može naći na sajtu www.busplus.rs.

Leave a Reply