E-servisi

Za projekat Digitalna škola prijavilo se preko 1100 škola

Zaključno sa 15. septembrom, za projekat Digitalna škola koje sprovodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pristiglo je 2714 prijava, od čega je 1131 matičnih škola i 1583 izdvojenih odeljenja. U 1524 prijave su traženi digitalni kabineti, a u 1190 prijava su traženi laptopovi sa projektorom.

Na osnovu prijava za konkurs projekta „Digitalna škola“ koji sprovodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i koji je trajao od 19.7.2010. do 15.9.2010. godine, biće opremljeno preko 2.700 računarskih kabineta širom Srbije, što će obuhvatiti više od 90 odsto svih osnovnoškolskih objekata u kojima se izvodi nastava.

Relizacijom projekta stvoriće se uslovi za interaktivniju i zanimljiviju nastavu osnovaca širom Srbije. Nastavno osoblje će imati priliku da unapredi nastavne sadržaje putem umreženih računara. Projekat vredan 6,5 miliona evra finansira se sredstvima Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, a opremanje škola će biti moguće tokom drugog polugodišta.

“Svaka škola koja je podnela zahtev za opremanje digitalnog kabineta će dobiti računarsku opremu za izvođenje savremene nastave. Osnovci u Srbiji će do kraja tekuće školske godine dobiti oko 2700 digitalnih kabineta u kojima će biti do 30 računara”, izjavila je ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić. Ministarka Jasna Matić je naglasila da su osnovne škole u Srbiji pokazale spremnost i veliko interesovanje da modernizuju izvođenje nastavnog plana i programa. “Naše ministarstvo će pomoći nastavnicima da lakše odgovore na izazov održanja savremene nastave time što ćemo omogućiti nastavnicima da razmenjuju edukativne sadržaje koje pripremaju za izvođenje časova. Tako će se učenicima širom Srbije omogućiti da prate interaktivne prezentacije i da na njima zanimljiv način lakše usvajaju nastavne sadržaje”, dodala je ministarka Matić.

Matić se takođe zahvalila medijima na podršci tokom celog konkursa i napomenula da ovaj projekat ne bi uspeo da se mediji nisu ovoliko angažovali.

“Zahvaljujući marljivom radu volontera u kol centru podaci iz svakog podnetog zahteva su bili provereni sa podnosiocem i zavedeni zahvaljući jednostavnom softveru koji smo napravili za ove potrebe”, izjavila je koordinatorka projekta “Digitalna škola” Katarina Anđelković. Ona je rekla da je nakon inicijalno slabog odziva škola, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo uspostavilo saradnju sa svim predsednicima opština kao i sa svim načelnicima školskih uprava na teritoriji Republike Srbije koji su u daljem kontaktu sa direktorima škola doprineli da se broj prijava poslednjih par dana konkursa značajno poveća.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će raspisati tender za javnu nabavku na osnovu svih prijava koje su već obrađene u narednih nedelju dana. “Rok za prijavu na tender je do 30 dana, a dok se ne budu potpisali prvi ugovori, proći će oko dva meseca, ako na postupak tendera ne bude bilo žalbi”, izjavila je ministarka Jasna Matić. Ministarka je dodala da ukoliko tender bude išao po planu, prve učionice bi mogle biti opremljene već krajem decembra 2010. godine.

“U projektu „Digitalna škola“ sve osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogle su prijaviti jedan ili više školskih objekata u kojima se organizuje redovna nastava, nezavisno od toga da li već poseduju neku informatičku opremu ili ne. Digitalni kabinet uključiće do 30 mesta za rad učenika na savremenim, međusobno povezanim personalnim računarima, kao i prateću opremu potrebnu nastavniku da sa učenicima na zanimljiviji način obrađuje nastavni plan i program”, rekao je Nebojša Vasiljević pomoćnik ministarke za informaciono društvo. On je ponovio da će izrazito nedovoljno razvijenim opštinama Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pomoći u obezbeđivanju adekvatnog napajanje strujom kako bi digitalni kabineti neometano funkcionisali, nabaviti klupe i Internet priključak ukoliko ga škola nema.

Podsetimo da je svim školama u Srbija, kompanija Telekom Srbija već obezbedila priključak za Internet.

Ministarstvo smatra da je ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje neophodno za razvoj informacionog društva. Realizacijom projekta „Digitalna škola“omogućićemo da sve škole u Srbiji imaju savremene uslove za obrazovanje, nezavisno od stepena razvijenosti opštine. U digitalnim kabinetima će pored informatike moći da se uče i ostali nastavni predmeti na interaktivan i deci zanimljiv način u uslovima za učenje kao što to imaju i njihovi vršnjaci u Evropskoj Uniji.

Na veb sajtu www.digitalnaskola.rs u narednim danima biće objavljeni podaci o školama koje su se prijavile.

Prijave koje su do juče poslate poštom i dalje stižu tako da ovi brojevi nisu konačni. Ako znamo da u Srbiji ima oko 1200 matičnih škola odziv je veći od 90%.

Leave a Reply