E-servisi

Zakon o elektronskim komunikacijama 7. juna u parlamentu

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će se Predlog zakona o elektronskim komunikacijama naći na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije koja počinje 7. juna.

Matić je na konferenciji za novinare, održanoj povodom usvajanja predloga pomenutog zakona, navela da taj dokument omogućava liberalizaciju tržišta elektronskih komunikacija uvođenjem režima opšteg ovlašćenja, koje znači da usluge može da pruža svako ko zadovolji uslove, bez izdavanja dozvola i licenci.

Ona je precizirala da će izuzetak biti fiksna telefonija, s obzirom na to da je prelaznim odredbama zakona predviđeno da će do kraja 2011. godine nova licenca moći da se izda samo pod uslovima koji su identični, ili bolji nego pri dodeli licence „Telenoru“.

Prema njenoj oceni, ovaj zakon poboljšava i zaštitu korisnika jer se njime propisuju obavezni elementi ugovora, onemogućava jednostrana promena ugovora i ukida mogućnost isključenja telefona korisnicima koji su reklamirali iznos računa, ako plate prosečan iznos ranijih računa.

Predlogom zakona ponovo se uvode inspektori u oblasti elektronskih komunikacija kojih nije bilo sedam godina, zbog čega je postojao problem piratskih operatera i smetnji, ukazala je Matić.

Inspektori će, kako je istakla, imati mogućnost oduzimanja dela ili celokupne opreme kojom se neovlašćeno obavlja elektronska usluga, odnosno emitovanje programa ili dugih signala, i dodala da će na taj način biti sprečeno nelegalno delovanje.

Ona je rekla da se ovim zakonom pojednostavljuje postupak dodeljivanja adresa, brojeva i radio-frekvencijskog spektra kao ograničenog resursa svake zemlje, jasnije propisuju pravila i uvodi režim opšteg odobrenja za pružanje usluga, bez dodele licenci.

Zakon pruža osnov za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, odnosno ovlašćuje resorno ministarstvo da donese pravilnik o prelasku na digitalno emitovanje i zadužuje Javno preduzeće „Emisiona tehnika“ da izgradi mrežu, naglasila je Matić.

Prema njenim rečima, zakonom se eksplicitno propisuje i mogućnost regulatora, Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), da naloži otvaranje petlje telekomunikacione infrastrukture i propiše nivo cena.

RATEL može da nametne obavezu objavljivanja standardne ponude za pristup lokalnoj petlji, da uvede obavezu nediskriminatornog ponašanja i zajedničkog korišćenja infrastrukture, kao i da kontroliše cene u maloprodaji i velikoprodaji, navela je ona.

Matić je napomenula da se novim zakonom regulatorni okvir u Srbiji harmonizuje sa evropskim iz 2002. godine, ali se primenjuju i noviteti iz prošle godine, za čije uvođenje članice EU imaju rok do juna 2011. godine.

Donošenjem zakona o elektronskim komunikacijama biće obezbeđen savremen, efikasan i jedinstven pravni okvir, što će doprineti povećanju konkurentnosti i kvaliteta svakodnevnog života jer će građani i preduzeća imati veći izbor kvalitetnih usluga, zaključila je ona.

One thought on “Zakon o elektronskim komunikacijama 7. juna u parlamentu

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Ako po ovom novom zakonu Agencija nije usla u sastav Ministarstva, vec je i dalja samostalna organizacija (imalac javnih ovlascenja) koja je finkcionalno nezavisna od bilo kog drzavnog organa, onda se tesko moze zamisliti nacin efikasne saradnje izmedju kontrolno-merne sluzbe Agencije i inspekcijske sluzbe Ministarstva na obavljanju jedinstvenih poslova nadzora nad primenom i prinudnim izvrsenjem odredaba ovog zakona. Izgleda da filozofija “novog javnog upravljanja ili menadzmenta, po kojoj Ministarstvo treba da ucestvuje u oblikovanju politike Vlade, dok ostale poslove drzavne u ovoj oblasti, ukljucujuci i sve poslove nadzora putem kontrole, treba da obavlja Agencija – nije vise aktuelna.

Leave a Reply