E-servisi

Zakon o elektronskim komunikacijama obezbediće zaštitu podataka o ličnosti

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da je oblast zaštite podataka o ličnosti pažljivo obrađena u Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama, koji bi Vlada Srbije trebalo da usvoji za dve nedelje.

Matić je na skupu o zaštiti podataka ličnosti u elektronskim komunikacijama navela da bi u prvom kvartalu 2010. godine ovaj dokument trebalo da bude upućen na usvajanje u Skupštinu Srbije.

Ona je navela da je Ministarstvo prilikom izrade nacrta zakona konsultovalo poverenika za informacije od javnog značaja i ombudsmana kako bi taj dokument bio usklađen sa evropskom praksom i standardima.

Takođe, Matić je ocenila da se građani Srbije lakomisleno odnose prema svojim podacima i dokumentima i ostavljaju ih na svaki zahtev, ne razmišljajući o tome da li je to neophodno, a to može da im ugrozi privatnost i bezbednost.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, koji je bio domaćin stručnog skupa, izjavio je da je država dužna da u svim oblastima, a posebno u izuzetno delikatnoj oblasti elektronskih komunikacija, obezbedi rešenja koja će na pravi način odgovoriti na pitanja i rizike.

On je podsetio na to da je posebnim članom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naglašena obaveza naše zemlje da svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti uskladi sa evropskim standardima i da ima nezavisan nadzorni organ osposobljen za to da u praksi obezbedi primenu tih standarda.

One thought on “Zakon o elektronskim komunikacijama obezbediće zaštitu podataka o ličnosti

  1. Dejan R. Popovic, dip. inz., Beograd

    Na ovom skupu ministarka Jasna Matic je ponovila izjavu od 24.11. da bi vlada trebalo da usvoji Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama za dve nedelje, i da bi u prvom kvartalu 2010. ovaj dokumant trebalo da bude upucen u skupstinu na usvajanje. Medjutim, ministarka je propustila priliku da sa ovog skupa informise
    javnost da je , igrom slucaja, Evropski parlament 24.11, na svom plenarnom zasedanju u Strazburu, formalno usvojio nov telekomunikacioni reformski paket EU,
    odnosno znacajne izmene i dopune starog regulatornog okvira iz 2002. – prema kom je uskladjen nacrt ovog zakona.

Leave a Reply