E-servisi

Završeni radovi na prikupljanju podataka primenom LiDAR tehnologije

U okviru implementacije projekta “Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS” realizovani su u 2012. godine radovi na prikupljanju podataka primenom LiDAR tehnologije.

U okviru implementacije IGIS projekta, završeni su radovi na prikupljanju podataka primenom LiDAR tehnologije za potrebe izrade visokopreciznog digitalnog modela terena za plavno područje reke Tise, u površini od 1.870 km2.

Radove na realizaciji prikupljanja podataka primenom LiDAR tehnologije je obavila kompanija Geophenix angažovana od strane francuskog konzorcijua.

Lasersko skeniranje iz vazduha je obavljeno Leica ALS70 uređajem.

Gustina prikupljenih tačaka u nadiru prilikom realizacije laserskog skeniranja iznosi 2,3 tačke/m2, dok rastojanje između prikupljenih tačaka u pravcu linije leta i u pravcu upravnom na liniju leta iznosi 0,60, odnosno 0,70 m, čime je obezbeđena adekvatna gustina i homogenost u rasporedu prikupljenih tačaka za potrebe izrade visokopreciznog digitalnog modela terena grida 1m.

Parametri georeferenciranja visokopreciznog DMT-a za plavno područje reke Tise će biti definisani parametrima prostornog referentnog sistema za Republiku Srbiju, a visine će se izražavati u odnosu na zvanični kvazigeoid Republike Srbije kao vertikalnu referentnu površ.

Visokoprecizni DMT plavnog područja reke Tise će se primarno koristiti za definisanje zona ugroženosti od poplava i planiranje aktivnosti na polju zaštite ugroženih zona, od strane nadležnih institucija na državnom i lokalnom nivou.

Leave a Reply