euprava · Internet

E-uprava: Preko Interneta do energetskog pasoša

Informacije o svim izdatim energetskim pasošima, podaci o licenciranim inženjerima za izradu energetskih pasoša i kompanijama za izdavanje tog dokumenta, najnovije vesti o energetskoj efikasnosti, od septembra će biti dostupne državnim organima, stručnjacima i građanima putem Centralnog registra energetskih pasoša (CREP). Ta jedinstvena baza podataka o energetskim karakteristikama građevinskih objekata u Srbiji, svečano je 13. maja pušten u rad na Beogradskom sajmu.

energetski pasosi

Kako je rečeno na skupu Inženjerske komore Srbije, organizovane u okviru Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća, zahvaljujući Centralnom registru energetskih pasoša, Srbija se svrstava među prve zemlje u Evropi, koja je na putu unapređenja energetske efikasnosti, uspostavila takvu bazu podataka.

Projekat “Data management system – Centralni registar energetskih pasoša” pokrenulo je Ministarstvo građevinarstva uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). Taj projekat je izradila beogradska kompanija “Belit“.

Leave a Reply