Internet

Elektronska trgovina postaje novi motor kineskog ekonomskog razvoja

Kupovine posredstvom interneta činiće 5,48 procenata ekonomskog rasta Kine do 2020. godine, pokazuju rezultati istraživanja Kineske akademije društvenih nauka.

„Onlajn” maloprodaja u Kini omogućava promenu od izvozno orijentisanog društva ka društvu sa izraženijom domaćom potrošnjom.

etrgovina

Očekuje se da će takva prodaja poslužiti kao jedan od glavnih motora ekonomskog rasta do 2020. godine, saopštili su kineski ekonomski eksperti.

Rast kineske „onlajn” maloprodaje premašio je 25 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Uprkos problemima sa kojima se ekonomija suočavala, ovaj sektor u Kini je premašio obim elektronske maloprodaje u SAD, postajući najveće tržište internetske maloprodaje u svetu.

Leave a Reply