Internet · Provajderi

Elektronski korpus dela Laze Kostića

U susret jubileju – stogodišnjici od smrti pesnika Laze Kostića, koji će biti obeležen 2010. godine, Filozofski fakultet  u Beogradu i Novom Sadu zajednički realizuju projekat “Elektronski korpus Laze Kostića“.

Projekat će u potpunosti finasirati Vojvođanska vlada. Potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine Dušan Jakovljev i dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Aleksandar Kostić održali su danas sastanak sa predsednikom Matice srpske Čedomirom Popovim, na kojem je razgovarano o mogućnosti da se ova kulturno-naučna institucija uključi u relizaciju ovog veoma značajnog projekta. Sastanku su prisustvovali potpredsednici Matice srpske dr Slavko Gordić, dr Slavko Ćurčić, generalni sekretar prof. dr Dušan Nikolić, Dobrila Martinov i Radoslav Petković, zamenik pokrajinskog sekretara za kulturu.

– Pesnik Laza Kostić ima značajno mesto u srpskoj kulturi. Izrada frekvencijskog rečnika i korpusa njegovih dela značajan je projekt, koji će služiti na čast svima, i zbog toga je važno da se u njegovu relizaciju uključi institucija kakva je Matica srpska –  rekao je potpredsednik Vojvođanske vlade Dušan Jakovljev.
Danas se u svetu jedan jezik vrednuje po tome da li ima elektronski korpus, razgranate potkorpuse, te da li su oni postavljeni na internet. Prema rečima dr Aleksandra Kostića poslednjih godina u svetu je aktivna računarska i korpusna lingvistika, ali kod nas je ova oblast zapostavljena iako ima višestruke prednosti.
Kada recimo korpus jednog pesnika postavite na internet on postaje javno dobro. S jedne strane promoviše kulturu jednog naroda, a sa druge olakšava istraživačima, ali i drugim korisnicima da dođu do informacija koje im do tada nisu bile dostupne – naglasio je dr Aleksandar Kostić.

11_03_2009_matica_srpska.jpg

Predsednik Matice srpske Čedomir Popov naglasio je da se rad Matice zasniva na simbiozi tradicije i inovacija.
– Naš zadatak je da negujemo srpski jezik i književnost na temeljima tradicije, ali i da prihvatimo dostignuća koja će doprineti njegovom unapređenju i razvoju. Ideja o izradi elektronskog korpusa dela Laze Kostića potpuno je prihvatljiva za Maticu srpsku – rekao je Čedomir Popov.
Na sastanku je dogovoreno da nosioci projekta dostave Matici srpskoj informaciju o projektu sa predlozima na koji način bi Matica mogla da se uključi u njegovu realizaciju.

Leave a Reply