E-servisi · Internet

Elektronski servis za podnošenje poreskih prijava za PDV počeo sa radom

U PKS je organizovana konferencija za novinare Poreske uprave Ministarstva finansija i Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS, o elektronskom poslovanju obveznika sa Poreskom upravom i podnošenju PDV prijava preko portala PKS

Elektronski servis za podnošenje poreskih prijava za PDV od početka juna dostupan je preko internet adrese portala Poreske uprave, rekao je novinarima Dejan Vidojević, pomoćnik direktora Poreske uprave Ministarstva finansija. Do sada je registrovano oko 17 000 PDV obveznika, a postupak je i dalje otvoren.

On je istakao da je Poreska uprava formirala pilot grupu od 160 PDV poreskih obveznika, koji su vlasnici elektronskih sertifikata i istovremeno su registrovani za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom, što se može smatrati uspešnim početkom elektronskog poslovanja poreskih obveznika. Vidojević je naglasio da će Poreska uprava u narednom periodu razviti i ostale elektronske servise za potpuno elektronsko poslovanje, pa će poreski obveznici moći da imaju uvid u stanje na svom poreskom računu, da dobiju elektronske potvrde o izmirenim obavezama, a početkom naredne godine obezbediće se i dostupnost elektronskog servisa za podnošenje poreskih prijava na ukupan prihod građana.

Đuro Vojnović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS, podvukao je činjenicu da je Privredna komora Srbije akreditovana od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo kao Kvalifikovano sertifikaciono telo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za pravna i ovlašćena fizička lica. Cilj je da što veći broj privrednih subjekata ima ovaj sertifikat, koji Privredna komora Srbije ustupa svojim članovima bez bilo kakve naknade, kako bi se elektronskim poslovanjem u srpskoj privredi ostvarile uštede koje se mere stotinama miliona evra.

Vojnović je novinare upoznao sa istraživanjem koje je sprovedeno, a čiji rezultati pokazuju da prosečan privredni subjekat godišnje potroši 30 radnih dana jednog zaposlenog, koji čeka u šalterskim redovima. To je veliki gubitak i za velike kompanije, a o malim firmama ne treba ni govoriti. Stručnjaci su izračunali da je na godišnjem nivou srpske privrede to gubitak od 135 miliona evra, a kada se tome dodaju i troškovi transporta, izgubljenu dobit, tonere i tone papira, onda je taj gubitak daleko veći. Đuro Vojnovć je govorio i o drugim elektronskim servisima koje PKS pruža privredi, kao što je elektronska PDV prijava, razvijena u saradnji sa Poreskom upravom, koja je već više od devet meseci dostupna preko portala PKS, a u pripremi je i elektronski servis objedinjene nabavke, čime će se mnogo pomoći malim i srednjim preduzećima.

Dragoljub Kojić, ispred Biznis softver alijanse u Srbiji, koja je neprofitno udruženje nastalo u cilju razvijanja bezbednog i legalnog digitalnog sveta, govorio je o neophodnosti da se u narednih nekoliko godina smanji stopa piraterije u Srbiji sa sadašnjih 74 odsto, na 50 procenata. On je podvukao i značaj formiranja specijalnog odeljenja pri Poreskoj upravi, čiji je zadatak da kontroliše legalnost softvera, a njen rad već je počeo da daje rezultate na terenu.

Leave a Reply