Internet

ENPA se bori za niže poreze za digitalnu štampu

Evropska komisija je pokrenula inicijativu za ukidanje nedavno usvojenog zakona u Francuskoj, kojim je PDV od 2,1% za štampane medije odobren i za digitalne verzije (pre toga je bio 19,6%).

Evropska Asocijacija Novinskih Izdavača, koja je snažno podržala Francusku inicijativu da se isti zakon donese i u drugim EU zemljama i da se na taj način izjednači PDV za štampane i dgitalne verzije, sada angažuje sve svoje resurse za lobiranje, kako ne bi došlo do ukidanje ovog zakona.

enpa

 

Jedna od aktivnosti je i prikupljanje argumentacije iz svih zemaja o ovoj temi, posmatrano iz različitih perspektiva tj od strane različitih učesnika: proizvodnja sadržaja, čitaoci i oglašivači. Cilj je da se sa statističkim značajem pokaže da postoji jasna logika u zahtevu da porezi za proizvodnju sadržaja za štampana izdanja i za digitalna treba da budu isti.

Leave a Reply