Internet

Ericsson Video Over IP uz Media Delivery Network rešenje

Media Delivery Network je novo Ericssonovo rešenje za isporuku video sadržaja putem IP-a. Očekuje se da će, sa porastom online video sadržaja i sve većim interesom za sadržaje na zahtev, IP video predstavljati više od 90 posto mrežnog saobraćaja u narednim godinama.

Danas je reč o 35 do 60 posto, u zavisnosti od zemlje. Kao pomoć isporučiocima sadržaja i operatorima u povećavanju potencijala njihovih mreža te u isporuci TV usluga koje korisnici traže, Ericsson nudi Media Delivery Network (MDN) – celovito rešenje za isporuku video sadržaja putem IP. Kombinacijom mreže za distribuciju sadržaja sa Ericssonovim opsežnim portfeljem za TV, ovo rešenje posvećeno medijima će operatorima i provajderima sadržaja omogućiti nove prihode temeljem rasta video saobraćaja – bez povećavanja mrežnih troškova.

Količina video saobraćaja u mrežama značajno će rasti sa korisničkim zahtevima za višim kvalitetom TV sadržaja na zahtev, kao i velikiom izborom sadržaja u povezanom komunikacijskom svetu bez granica.

Ericssonovo MDN rešenje omogućuje operatorima savladavanje izazova povezanih sa sve većim video prometom u njihovim mrežama. MDN je mreža posvećena medijima koja podržava višekanalni TV, video na zahtev i over-the-top video sadržaje u zajedničkoj jezgrenoj infrastrukturi.

Ona sadrži rešenje za distribuciju i isporuku, caching, spremanje, streaming, transkodiranje te sistem za upravljanje sadržajem (content management system). Takođe omogućuje ciljano oglašavanje i brzo menjanje kanala putem bilo koje platforme i na bilo kom ekranu.

Leave a Reply