Internet

EU hoće broadband internet i to u selima

Evropska komisija je saopštila da se zalaže za razvoj bežičnog interneta, naročito u udaljenim oblastima.

Evropska komesarka za informaciono društvo Vivian Reding je na sastanku ministara telekomunikacija EU izrazila bojazan da, bez boljeg pristupa svetskoj informacionoj mreži, neće biti moguć ubrzan razvoj udaljenijih oblasti Unije, naročito sela.

Ona je ukazala da ne postoji nikakvo povoljno rešenje koje bi dovelo optičke kablove u izdvojene i udaljene regione.

Za širenje bežičnog širokopojasnog interneta Komisija namerava da koristi radio frekvencije koje su prvobitno bile namenjene samo za moblne telefone.

Komesarka se zalaže za ubrzani razvoj bežičnog interneta zato što bi Evropu u tom smeru vrlo lako mogle da prestignu Amerika i Azija.

“Ako hoćemo da stimulišemo privredni rast, ne možemo i dalje da ignorišemo činjenicu da je radijski spektar postao važan faktor proizvodnje”, istakla je komesarka.

Industrijski sektor baziran na “radu” sa radijski spektrom je jedna od onih oblasti koje se najbrže razvijaju. Firme koje se kreću na tom polju 2006. godine su, prema podacima Komisije, ostvarile promet od 260 milijardi evra.

Leave a Reply