Društvene mreže · Internet

EU ograničava Facebook?

Buduća evropska poverenica za pravdu, temeljna prava i građanstvo Viviane Reding najavila je kako će u idućih pet godina “uvesti red na Facebook i druge društvene mreže”

facebook_logo_smallPomirite se: nikoga više nije briga za privatnost!“, reči su kojima je osnivač Facebooka Mark Zuckerberg opravdao sigurnosne rupe unutar ove društvene mreže. Ali tezi milijardera kog nije briga za ničiju privatnost suprostavila se Viviane Reding, evropska poverenica za glasila i informatičko društvo, koja će uskoro zasesti na funkciju poverenice za pravdu, temeljna prava i građanstvo.

Naime, ona je najavila da će Evropska komisija osavremeniti zastarelu Direktivu EU o zaštititi podataka iz 1995. godine. “Ne možemo očekivati da građani veruju Evropi ako ne budemo ozbiljni u odbrani njihova prava na privatnost i zaštiti njihovih ličnih podataka“, izjavila je pred Evropskim parlamentom navodeći kao prvi korak svog rada uvođenje reda pri korišćenju Facebooka i drugih društvenih mreža, poput Twittera ili MySpacea.

Prema njenim rečima ubuduće personalni profili će morati biti nevidljivi drugima, osim u slučaju da sam korisnik ne odluči neki njihov deo učini javnim. Razlika je to od današnje situacije kada su profili javni i ako ih korisnik ne odluči sakriti.

Drugi će na udaru biti čipovi za radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID), koji se na primer koriste u ispravama za javni prevoz, a mogu sadržati osetljive lične podatke te omogućuju praćenje kretanja njihova korisnika. Oni se moraju automatski deaktivirati nakon svake upotrebe.

Prema pomenutom  dokumentu EU, kao i prema Povelji o temeljnim pravima čoveka podatke neke osobe sme da koristi samo koji su zakonom ovlašćeni, te i drugi ukoliko ih dotična osoba ovlasti.

Leave a Reply