Internet

EU zatražila od Googlea da promeni politiku zaštite ličnih podataka

Nadležna tela Evropska unije poručila su kompaniji Google da preispita svoje politike zaštite ličnih podataka nakon što je Google u martu doneo odluku da se 60 odvojenih politika zaštite privatnosti objedini u jednu.

Google-u je taj potez omogućio da prikuplja podatke putem svih svojih proizvoda, YouTube-a, društvene mreže Google+ i sistema Android, što mu potencijalno omogućuje ciljano oglašavanje. Francuska agencija za zaštitu ličnihpodataka CNIL, koja je vodila evropsku istragu, je rekla da je američka kompanija imala na raspolaganju “mesece” da napravi izmene.

Googleu je rečeno da mora dati jasnije informacije o tome koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu. Takođe je rečeno da korisnicima osigura veći nadzor nad tim informacijama. CNIL je upozorio Google da će, ako ništa ne preduzme, “ući u fazu spora”. Google je odgovorio da mu treba više vremena kako bi dao precizniji odgovr.

Leave a Reply