Internet

EUnet besplatna prezentacija THINK SMART – START GRID

EUnet, kao jedna od lidera na polju Internet komunikacija,poziva zainteresovane na prezentaciju – Grid Hosting servisa – jedinstvenog na evropskom tržistu

Grid Hosting predstavlja sledeću generaciju hosting servisa koja je nastala kao rezultat cloud computing revolucije, predvodjene od strane velikih kompanija kao sto su 3Tera, Google, IBM, Amazon i Microsoft. U pitanju je model zasnovan na 3Tera AppLogic tehnologiji koja omogućava da se korišćenjem mreže servera (nodova) kreira jaka hardverska platforma koja dozvoljava fleksibilno upravljanje virtuelnim resursima.

Ovaj koncept omogućava da se pojedinačnom korisniku dodeli željena količina memorije i procesorskog vremena, kao i prostora na disku, u zavisnosti od trenutnih potreba korisnika. Na taj način se vrši fina granulacija i korisniku se garantuje određeni nivo resursa koje plaća. Eunetovo rešenje se pokazalo i kao vrlo pogodno za eksperimentisanje i razvoj kompleksnijih sofverskih rešenja i web aplikacija koje očekuju veliku posećenost.

Predstaviće se dva tipa Grid Hosting rešenja:

  • Virtuelni Grid Serveri (VGS) – servisi i aplikacije koji koriste resurse EUnet Virtuelnog Data Centra
  • Virtuelni Data Centar (VDC) – moguænost da sami organizujete i upravljate sopstvenom mrežom virtuelnih grid servera

Prezentacija će se održati u Beogradu, 23.09.2009. sa početkom u 13:00 časova i sa sledećim rasporedom:

12:45 – Registracija
13:00 – Uvod u Grid tehnologiju
EUnet Virtualne Aplikacije Vaš sopstveni Virtuelni Data Centar

13:30 – Praktična primena – demonstracija
14:00 – RTS Case Study
14:30 – Diskusija

Predavač:

1. Andrea Prunić, Hosting System Engineer.

[email protected]” prezentacija će biti pretežno tehničkog karaktera i prvenstveno je namenjena Web Developerima i Project Managerima koji se bave izradom i razvojem web aplikacija, ali i svim zainteresovanim inženjerima i menadžerima informacionih tehnologija.

Prisustvo je besplatno a u pauzi predavanja učesnicima će se podeliti prigodni pokloni.

Obzirom da je broj mesta ograničen, mole se zainteresovani da popunjavanjem formulara u apliciraju za učešće najkasnije do 22.09.2009.

Leave a Reply