Internet

Eurostat: 100 miliona ljudi u EU nikada nije koristilo Internet!

Nešto manje od četvrtine od oko 500 miliona ljudi u Evropskoj uniji nikada nije koristilo internet, pokazuju novi podaci Eurostata, evropske statističke kancelarije. “Za mnoge se danas život čini vrlo teškim bez interneta, ali znatan deo evropskog stanovništva, iako sve manji, nikad nije koristio internet”, kaže se u saopštenju iz Brisela. U ovo istraživanje Eurostata o korišćenju informacionih i komunikaacionih tehnologija u domaćinstvima i kod pojedinaca uključeni su podaci za 27 zemalja EU-a te za Hrvatsku, Island, Norvešku, Makedoniju i Tursku.

Kada se radi o korišćenju interneta, razlike su velike između severa Evrope i juga. U razdoblju između 2006. i 2011. broj pojedinaca u životnom dobu između 16 i 74 godine koji nikada nisu koristili internet smanjio se sa 42 na 24 posto.

Postotak onih koji nikada nisu koristili internet varira između 5 posto u Švedskoj, 7 posto u Danskoj i Holandiji, 8 posto u Luksemburgu i 9 posto u Finskoj, do 54 posto u Rumuniji, 46 posto u Bugarskoj, 45 posto u Grčkoj i 41 posto na Kipru i u Portugalu.

U Hrvatskoj, ove je godine zabeleženo 39 posto pojedinaca koji nikada nisu koristili internet, kaže Eurostat. Po nedavnom istraživanju Gfk o informatičkoj pismenosti u Hrvatskoj, podaci su nešto različiti i kažu da je ove godine zabeleženo korišćenje internetom kod 63 posto populacije u Hrvatskoj.

Eurostat kaže da je gotovo tri četvrtine domaćinstava u EU imalo internet u prvoj četvrtini 2011., dok ga je u prvoj četvrtini 2006. imalo oko 50 posto stanovništva.

Leave a Reply