Događaji · Internet

Evropski dijalog o Internetu u Srbiji

Beograd će početkom juna 2011. godine biti domaćin četvrtog Evropskog dijaloga o upravljanju internetom (EuroDIG). Prestonica Srbije će biti prvi grad istočne Evrope koji će organizovati ovaj događaj, i time pokazati pan-evropsku dinamiku i budućnost interneta u Evropi. Do sada su EuroDIG događaji održani u Strasburu 2008. godine, Ženevi godinu dana kasnije i u Madridu ove godine.

Očekuje se da će Beograd EuroDIG 2011 ugostiti preko 300 predstavnika vlada, regulatornih agencija i civilnog sektora, kao i predstavnike drugih zajednica iz brojnih evropskih država i evropskih instutucija, uključujući Savet Evrope i Evropsku uniju. Takođe se očekuje i prisustvo velikog broja predstavnika poslovnog sektora i organizacija, kao što su Microsoft, Yahoo, Skype, Google i Cisco, Telefonica, Telenor, Deutche Telekom, Evropska asocijacija internet operatera– EuroISPA, kao i Međunarodna privredna komora (ICC).

Na konferenciji će takođe učestvovati predstavnici medija poput Evropske radiodifuzne unije (EBU), predstavnici nevladinog sektora i asocijacija internet korisnika, uključujući i Internet društvo (ISOC). Ovim događajem će se takođe ojačati napori da se uspostavi direktno učešće na daljinu, odnosno da se omogući organizovanje manjih konferencija putem interneta koje omogućavaju interaktivnu komunikaciju u realnom vremenu i koje na lokalnom nivou predstavljaju podršku EuroDIGu. Tokom trećeg EuroDIG-a u Madridu, krajem aprila ove godine, uporedno je organizovano 10 lokalnih skupova širom Evrope, uključujući i skup u Beogradu, koji su okupili oko 150 učesnika koji su diskutovali o izazovima interneta.

EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance – Evropski dijalog o upravljanju internetom) je evropski doprinos Međunarodnom forumu o upravljanju (IGF) koji vode Ujedinjene nacije. EuroDIG je osnovan kao odgovor na sve veću potrebu evropskih zemalja, okupljenih oko Saveta Evrope, da se održavanjem redovnih sastanaka razmotri ali i oblikuje evropska perspektiva razvoja interneta. Ključna pitanja o kojima se vodi rasprava su infrastruktura i modeli troškova, visoko-tehnološki kriminal i zaštita dece, digitalna pismenost, sloboda izražavanja, zaštita od piraterije, regulisanje sadržaja, društvene mreže, uloga i odgovornost regulatornih tela i poslovnog sektora, kao i prava korisnika.

Beograd EuroDIG 2011 biće organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije i Saveta Evrope, u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom Diplo Fondacijom i drugim lokalnim i evropskim partnerima, uključujuci OFCOM iz Švajcarske i Evropsku radiodifuznu uniju.

Za više informacija, možete posetiti web stranice: www.diplomacy.edu/ig/serbia

Leave a Reply