Internet

Evropski parlament glasao protiv ACTA!

Članovi Evropskog parlamenta glasali su 3. jula o kontroverznom Sporazumu o borbi protiv falsfikovanja (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Za predlog sporazuma glasalo je 39 parlamentaraca, a protiv 478. Prethodno, pet komiteta Parlamenta Evrope preporučilo je poslanicima da odbace sporazum.

Odbacivanje predloga Sporazuma znači da on ne može da postane deo zakonodavstva u Evropskoj uniji, niti u bilo kojoj zemlji članici EU. Do glasanja je došlo nakon što je odbačen predlog Narodne stranke Evrope da se glasanje odloži.

Grupe za zaštitu digitalnih civilnih prava pozdravile su rezulat glasanja i označile ga kao pobedu stanovnika EU. Aktivisti iz tih grupa već duže vreme vode kampanju za odbacivanje sporazuma ACTA, za koji tvrde da ojačava zaštitu intelektualne svojine na račun prava pojedinaca.

Evropska komisija i 22 zemlje članice EU potpisali su sporazum ACTA u januaru ove godine, ali su nakon brojnih protesta grupa za zaštitu ljudskih prava širom Evrope neke zemlje povukle svoj potpis. Glavni razlog za proteste je deo koji se odnosi na digitalne komunikacije, za koji protivnici sporazuma tvrde da ostavlja otvorena vrata vladama da u svojim zemljama primoraju davaoce internet usluga da nadziru svoje pretplatnike.

U aprilu ove godine, najviše evropsko telo za nadgledanje privatnosti, Evropski supervizor za zaštitu podataka, kritikovalo je sporazum ACTA i upozorilo da njegovo usvajanje može dovesti do široko rasprostranjenog nadgledanja interneta i ugrožavanja prava na privatnost korisnika.

Suočena sa sve većim brojem protivnika sporazuma ACTA, Evropska komisija se obratila Evropskom sudu pravde sa molbom da da svoje mišljenje. Takođe, komisija je apelovala na Evropski Parlament da sačeka mišljenje suda. Narodna stranka Evrope je u poslednji čas pokušala da spreči izjašnjavanje poslanika stavivši na glasanje svoj predlog da se sačeka odluka Evropskog suda pravde, ali je taj predlog odbijen sa 420 glasova “protiv” i 255 glasova “za”.

Uprkos tome što je predlog sporazuma odbačen u Evropskom Parlamentu, očekuje se da će Evropski sud pravde dati svoje mišljenje da li je sporazum u skladu sa zakonima EU, ali je posle današnjeg glasanja to postalo više akademsko pitanje.

Neizvesna je i sudbina sporazuma u zemljama van Evropske unije. Osim Evropske komisije, koja ga je potpisala u ime EU, potpisan je još i u Australiji, Kanadi, Japanu, Južnoj Koreji, Meksiku, Maroku, Novom Zelandu, Singapuru, SAD i Švajcarskoj. Da bi postao deo međunarodnog prava potrebno je da ga u svojim parlamentima ratifikuje šest od ovih 11 potpisnika. Sporazum je već odbačen u Meksiku, a čini se da će sličnu sudbinu imati i u Australiji i Švajcarskoj (čak se i u Japanu gde je ratifikovan, čuju mišljenja da ga treba ponovo razmotriti i odbaciti).

Nakon današnjeg izjašnjavanja u Parlamentu Evrope čini se da su veće šanse da sporazum ACTA neće biti usvojen. (IKT servis)izvor:

One thought on “Evropski parlament glasao protiv ACTA!

  1. Aca

    Bar nešto dobro da se desi.

    Mi ćemo ga verovatno usvojiti jer smo oduvek bili veći katolici od Pape.

Leave a Reply