facebook-logo
Društvene mreže · Internet

Facebook će nestati do 2020.?

Bez obzira ne neslavnu IPO inicijalnu ponudu na berzi i nezavisno od finansijskog (ne)uspeha, analitičari smatraju da će Facebook nestati za pet do osam godina. Analize pokazuju da će Facebook doživeti sličnu sudbinu Yahoo servisa.

Yahoo zapravo još uvek zarađuje novac, još uvek je profitabilan i još uvek ima oko 13.000 zaposlenih, ali Yahoo ima samo deset posto vrednosti koju je imao na svom vrhuncu 2000. godine. Prema određenim poslovnim merilima, oni su “nestali”. Do sada su klasifikovane tri generacije internet kompanija, a kompanija Yahoo je savršena paradigma online pionira.

Potom je u drugoj generaciji došao Facebook sa ostalim društvenim mrežama, dok se očekuje treća generacija koja će u potpunosti biti zasnovana na mobilnoj platformi i tehnologijama. Sve ovo se potkrepljuje i činjenicom da sam Facebook ima gotovo 400 miliona redovnih mobilnih korisnika, ali iako je ta brojka impresivna, Facebook od tih mobilnih korisnika trenutno ne zarađuje nikakav novac.

Leave a Reply