Društvene mreže · Internet

Facebook i Twitter umesto lektire

Anketa koju je sprovela britanska Nacionalna agencija za pismenost pokazala je da van obvezne školske lektire jednu knjigu mesečno pročita manje od polovine mladih na “ostrvu”. Jedan od šest britanskih adolescenata mesečno ne pročita ni jednu knjigu, ali sa „gubljenjme vremena” na Facebooku i Twitteru nemaju nikakvih problema. Anketa koju je sprovela britanska Nacionalna agencija za pismenost, a u kojoj je ispitano 18.141 dete starosti od 8 do 17 godina, pokazala je i to da van obvezne školske lektire jednu knjigu mesečno pročita manje od polovine ispitanih. Uz to, većini anketirane dece glavna “lektira” su SMS, e-mail, Facebook i Twitter.

Stariji učenici znatno češće od mlađih kažu da nisu pročitali nijednu knjigu u proteklih mesec dana, pokazuju rezultati ankete, pa se stručnjaci pribojavaju da bi ta deca mogla pripadati grupi od jedne šestine odraslih čija je pismenost na nivou pismenosti dece mlađe od jedanaest godina. Budući da ima pokazatelja po kojima je učestalost čitanja direktno povezana sa uspehom, “hitno je potreban” nov pristup podsticanju mladih na čitanje.

Na osnovu rezultata ankete Agencija ističe da će predlog britanskoga ministarstva obrazovanja po kom bi svi učenici starosti od 11 godina morali da pročitaju barem 50 knjiga godišnje biti veliki izazov, a rezultati prilično neuzvesni.

Leave a Reply