Društvene mreže · Internet

Facebook povećava sigurnost

Internet društvena mreža Facebook, uvodi nove sigurnosne funkcije na svojoj web lokaciji. Prva je implemenatacija HTTPS protokola, a druga tzv. usluga “social authentification“, kojima se želi da pojača sigurnost njenih korisnika. Korisnicima poručuju da svakako razmotre uključenje i primenu HTTPS osobine na svojim profilima, ako im pristupaju sa javnih bežičnih pristupnih tačaka.

Druga sigurnosna funkcija, odnosi se na način autentikacije korisnika na sistem iz države koje nije povezana sa njegovim nalogom. Ona će funkcionisati na principu poznate sigurnosne forme “captcha“, koja će korisnika uslovljavati da potvrdi ko je njegov Facebook prijatelj na osnovu ponuđene tri slike.

Implementacijom pomenutih sigurnosnih novina, namera je da se spreče Wi-Fi hakeri od kompromitovanja tuđih korisničkih naloga, što će znatno rasteretiti brigu onih korisnika koji nisu ni svesni njihovih napada. Do sada je Facebook HTTPS jedino koristio za prijavu korisnika na eksterne web lokacije pomoću Facebook Connect servisa. Obe funkcije neće biti automatski u funkciji, već će ih korisnici morati ručno uključiti unutar svojih profila.

Leave a Reply