Internet

Facebook preuzeo start-up Onavo

Kompanija Facebook je izvršila akviziciju izraelske start-up kompanije  Onavo koja se bavi analizama podataka dobijenih iz mobilnih aplikacija. Pored toga će preuzeti zaposlene i razvijenu tehnologiju, Facebook će od njihovih kancelarija kreirati izraelsko sedište ove globalne kompanije, koja do sada nije imala organizovano priustvo u Izraelu.

onavo

Kompanija Onavo osnovana je pre tri godine i bavi se pre svega razvojem mobilnih aplikacijama, te analizama i sigurnosnim problemima na mobilnim platformama. Njihovi proizvodi su aplikacije Count (merač prenesenih podataka mobilnim telefonom) i Extend (aplikacija za kompresiju prenesenih mobilnih  podataka i posledično smanjenje računa za te usluge). Upravo proizvod Extend je ono najzanimljivije Facebooku, pa se smatra da će neke od tehnologija razvijenih u Onavu koristiti kako bi pridobili korsnike sa mobilnih platformi.

Leave a Reply