Društvene mreže · Internet

Facebook prevara “Never gonna drink Coca Cola again”

Ako vam samo jedan prijatelj kaže da nikada više neće piti Coca Cola-u nakon što je odgledao užasan video, da li bi i vi bili u iskušenju da odgledate isti taj strašni video? Prema velikom broju Facebook korisnika, pokazalo se da je tom istom broju korisnika bilo ne moguće da odole pozivu.

Tipična poruka je izgledala sledeće:

<name> I am part of the 98.0% of people that are NEVER gonna drink Coca Cola again after this HORRIFIC video –> http://www.[removed]

Find out the TRUTH about Coke!!!

If you do click on the link you will find yourself on a website saying that “9/10 People said they WOULDNT drink Coca Cola After seeing this video!!!” above a thumnail of a video which says that “Coca Cola can’t hide its crimes”.

Možda iznenađujuće ali ova web stranica ne zloupotrebljava poznate clickjacking tehnike (kao što smo imali slučaj nedavno sa klikom na “Like”). Umesto toga, korisnici nisu mogli da odgledaju “Užasni video”, dogod ne podele link na Facebook-u bar sedam puta.

Nakon slanja poziva da se odgleda video, i dalje bi dobijali obaveštenja da vaš pokušaj da odgledate video nije validan. Korisnici koji su bili uporni, kroz neko vreme dobili su poruku sledećeg sadržaja:

>>Cant Be Botherd To Wait? –> Click Here To Skip This<<<

Upravo ovaj link je vodio korisnike od stranice za anketiranje koja je tražila da se ispune polja sa ličnim podacima korisnika. Upravo na ovoj stranici je bilo i najviše napuštanja.

Ukoliko ste regularni Facebook korisnik, budite uvek informisani o poslednjim pretnjama upravo preko ove mreže – join the Sophos page on Facebook.

Leave a Reply