Društvene mreže · Internet

Facebook prihvata sugestije u vezi privatnosti podataka

U kompaniji Facebook složili su se, na zahtev Irske komisije za zaštitu podataka, da naprave mnoga poboljšanja kada se radi o zaštiti privatnosti. Šef Komisije je potvrdio da se Facebook obavezao da napravi izmene u narednih 6 meseci. Rezultati istrage koju je obavila Irska komisija za zaštitu podataka objavljeni su u oktobru i izazvali su seriju kontroverzi o tome na koji način Facebook tretira privatnost svojih korisnika.

“Njihovo otkriće je da mi koristimo podatke, onako kako smo rekli da ćemo ih koristiti, ali smo spremni napraviti izmene u tome kako obaveštavamo korisnike o promenama”, rekao je direktor za odnose sa javnošću za Evropu Lord Richard Allan, prenosi Telegraph.

Komisija je prijavila označavanje poznanika pri logovanju sa druge lokacije, kao jedan od sigurnosnih elemenata Facebook profila. Naime, ovaj način sigurnosti je uveden u junu, a korisnici uopšte nisu informisani o tome ili su samo ”navođeni” da veruju da će takva provera identiteta biti izvršena.

Iz Facebooka su se složili da će korisnicima dati priliku da preskoče korak označavanja prijatelja na fotografijama i da će im omogućiti uvidu u to koji sadržaj i podatke Facebook poseduje o njima.

Leave a Reply