Društvene mreže · Internet

Facebook saobraćaj usmeravan preko kineskog provajdera

Internet saobraćaj između Facebooka i pretplatnika kompanije AT&T bio je usmeravan preko uređaja koji pripadaju kineskom internet provajderu China Telecom, koji je u državnom vlasništvu. Nezavisni istraživač Barrett Lyon ističe da je incident uzrokovala verovatno mala greška u usmeravanju.

Slični incidenti su se već događali pa je tako tokom marta i aprila prošle godine saobraćaj prema 15% web destinacija bio na kratko preusmeren preko kineskih čvorišta. Poznato je da su neki od tih incidenata uzrokovani pogrešnim usmeravanjem BGP protokola, koji su brzo otkriveni i ispravljeni. Brojne udruge za zaštitu ljudskih prava optužuju Kinu za kršenje privatnosti i presretanje Internet saobraćaja.

Zanimljivo je da se ovaj incident odnosi samo na saobraćaj između AT&T korisnika i Facebooka. Lyon je otkrio neke anomalije na ruteru kompanije AT&T korišćenjem naredbe “show ip bgp 69.171.224.20/20”. Utvrđeno je da je Facebook saobraćaj bio usmeren na AS4134 autonomni sistem koji pripada kineskom ISP-u. Isto se moglo videti i naredbom “traceroute”, a više o oovm inciidentu pročitajte na sajtu The Register.

Leave a Reply