Internet

Fejsbuk zabranio promenu sadržaja stranica umrlih

Menadžment Fejsbuka zabranio je da se menja sadržaj stranica umrlih ljudi i menjaju podešavanja privatnosti.

Na Fejsbuku su objasnili da su do sada stranice ljudi posle njihove smrti redigovali tako da su mogli da ih vide samo prijatelji pokojnih. Sada su na društvenim mrežama odlučili da sačuvaju profile umrlih u obliku u kome su postojali tokom njihovog života, odnosno ako je stranica bila javno dostupna, ona će to i dalje biti.

facebook

Poštujemo izbor čoveka, koji je to uradio za života, i pri tome dajemo širokom krugu prijatelja i rođaka stalni pristup sadržaju, koji su uvek mogli da vide, kaže se na blogu Fejsbuka.

Leave a Reply