internet
Internet

FSB Rusije formira specijalnu službu za sprečavanja kibernetičkih napada

FSB Rusije otvara novi nevidljivi front. U skladu sa ukazom predsednika RF, specijalna služba formira državni sistem pronalaženja, upozoravanja i sprečavanja kibernetičkih napada. O tome koliko je ozbiljna danas pretnja od kompjuterskog napada na informacione resurse naše zemlje i šta da se očekuje u perspektivi u intervjuu za Glas Rusije ispričali su eksperti.

Rat u virtualnom prostoru više nije fantastika. Upečatljiva potvrda je špijunski virus Crveni oktobar koji je našla laboratorija Kasperskog i koji je napadao kompjuterske mreže vladinih organizacija i naučnih centara odbrambenog značaja po čitavom svetu. Do danas nije utvrđeno ko je operisao tim programim, ipak razmere rasrpostiranja virusa i objekti njegove aktivnosti daju osnove da se govori o masovnoj obaveštajnoj akciji. I u takvoj sitauciji formiranje nove strukture koja treba da izgradi odbranu informacionih resursa Rusije sasvim je zakonomeran korak.

 

Slovenački konzorcijum “Sago” jedini se javio na tender “Informatike” za izbor partnera za izgradnju optičke mreže u gradu. Ako prihvati ponudu, "Informatika" će postati prvo gradsko javno preduzeće koje je ušlo u javno-privatno partnerstvo.

U Rusiji postoje odredi informacione bezbednosti i suprotstavljanja kriminalu u sajberprostoru. Ove strukture postoje kako u FSB, tako i u MUP, pri tome ponekad deluju zajedno. Ipak, po mišljenju direktora za razvoj biznisa kompanije Grotek Aleksandra Vlasova, formiranje posebne profilosane strukture jedina je ispravna odluka.

Odluka predsednika je sasvim adekvatna, povodom toga što broj sajber napada na različite resurse stalno raste. Tema bezbednosti kritički važnih infrastruktura sve više se pomera u ravan suprotstavljanja sajber terorizmu, zato smatram da je odluka izazvana upravo time.

Sa svoje strne direktor Centra za društveno-politička istraživanja Vladimir Jevsejev smatra da će nova struktura pre svega morati da se pozabavi virtualnim napadima usmerenim na izvršenje realnih terorističkih akata.

To je novi oblik terorizma, sajber terorizam. I on može da dovede do relanih ljudskih žrtava. O tome se govori u prvom redu. Rusija može da postrada od sajbernapada od strane nedržavnih faktora, između ostalog terorističkih organizacija, koje imaju svoje ciljeve na Severnom Kavkazu, ili u nekim drugim regionima Ruske Federacije. Mislim da to izaziva najveću opasnost. Potrebna je specijalna zaštita za sve sisteme upravljanja vazdušnim saobraćajem, u celini transportom. To pored zaštitnih sistema vezanih za državnu upravu, upravu Oružanim Snagama. Sve to postaje sve neophodnije.

Eksperti ističu da će se broj i intenzitet sajberkonflikata u budućnosti uvećavati, i strukture formirane u Rusiji za suprotstavljanje opasnostima sasvim su zakonomerni korak. Ostati bez njih u uslovima sajber rata isto je što i boriti se sabljom protiv tenka.

Leave a Reply