Internet

Globalnim humanitarnim Web projektom proziv siromaštva

Cisco®, Ujedinjene Nacije i Google otvorili su prošle nedelje web sajt koji prati napredak ka smanjenju globalnog siromaštva, kampanju koja je poznata kao Millennium Development Goals (Milenijumski ciljevi razvoja), ili MDG. Generalni sektretar UN, Ban Ki-moon, pokrenuo je projekat i naglasio urgentnu potrebu pojačavanja globalne saradnje. Sajt se nalazi na adresi www.mdgmonitor.org.

Postizanje ciljeva je uistinu globalni zadatak koji zahteva da vlade, međunarodne organizacije, privatne kompanije i građanska društva međusobno sarađuju,” rekao je Generalni sekretar.  “Zahvaljujem Google-u i kompaniji Cisco® što su nam pomogli u stvaranju MDG Monitor-a – što je primer inovativnog partnerstva koje nam je potrebno.

MDG Monitor prati napredak ka milenijumskim ciljevima razvoja u određenim kategorijama u skoro svakoj zemlji na svetu. Sajt prikazuje najnovije podatke iz višestrukih izvora iz oblasti kao što su zdravstvo, obrazovanje i prava žena. MDG Monitor teži ka tome da se pogled globalne zajednice usmeri na milenijumske ciljeve i da obezbedi vitalne informacije za kreatore politike i one koje koji sprovode razvoj po celom svetu. MDG Monitor takođe omogućava korisniku Interneta da pomoću Google Earth aplikacije virtuelno poseti bilo koje mesto na planeti. Sa nekoliko jednostavnih klikova korisnici mogu da pristupe procenama i podacima o određenoj zemlji koje je prikupio UN po celom svetu.

“Google je počastvovan što je u prilici da sarađuje sa UNDP  i omogući to da ovi dragoceni podaci budu pristupačni javnosti,” rekao je Michael T. Jones iz Google-a. “Nadamo se da će se o Milenijumskim ciljevima razvoja i pitanjima ljudskog razvoja otvorenije i češće raspravljati i verujemo da Google Earth i njegovi korisnici iz celog sveta mogu imati važnu ulogu u realizaciji toga.”

Cisco®, čiji pristup korporativnom građanstvu obuhvata i primenu svog poslovanja i tehnološke stručnosti na društvene probleme, obezbedio je stručne savetodavne usluge kao i tehničku i finansijsku podršku za razvoj MDG Monitor-a. Mnoge od Cisco® inicijativa korporativne društvene odgovornosti u skladu su sa MDG-om, kao što je ostvarivanje univerzalnog osnovnog obrazovanja preko svojih Globalnih inicijativa za obrazovanje.

Milenijumski ciljevi razvoja pozivaju na uklanjanje ekstremnog siromaštva i gladi – dostižući univerzalno osnovno obrazovanje, promovišući jednakost polova i prava žena, smanjujući smrtnost dece, poboljšavajući zdravlje majki, boreći se protiv HIV-a, malarije i drugih bolesti, obezbeđujući ekološku održivost i razvijajući globalno partnerstvo za razvoj UNDP. MDG Monitor je inovativni način evidencije napretka i istovremeno podizanja svesti o problemima siromaštva današnjice.

Omogućavajući to da svetski uspesi i izazovi u ljudskom razvoju budu dostižni svim stanovnicima Zemlje upotrebom Interneta, MDG Monitor polaže nade u to da će pokrenuti nove resurse i pomoći da se izgradi pravedniji i održiviji svet za sve.

Leave a Reply