itu
Internet

Globalno upravljanje Internetom i ITU

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti, Udruženja e-Razvoj i Društva za informatiku Srbije, održano je predavanje sa temom “Novi pogledi na upravljanje internetom”. Predavanje je održao Dejan Cvetković, Chief Technology Officer, Microsoft Central and East Europe, a uvodnu reč su dali prof. dr Petar Kočović, direktor Gartnera za Srbiju i Nikola Marković, predsednik Udruženja Društva za informatiku Srbije.

itu

Ovog decembra, delegacije iz 193 države članice okupiće se na svetskoj konferenciji ITU-a (International Telecommunication Union je specijalizovana agencija UN-a čiji je zadatak da obezbedi međuoperabilnost međunarodne telefonije) o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT), na kojoj će ponovo razmatrati Odredbe međunarodnih telekomunikacija, osnovni ugovor agencije, prvi put od 1988. godine.

Predloženo je mnogo izmena i dopuna ugovora koje mogu da utiču na osnovne aspekte funkcionisanja interneta, a odnose se na sigurnost na mreži, usmeravanje internet saobraćaja, zaštitu podataka, mrežnu neutralnost, naplaćivanje saobraćaja i čitav niz ostalih važnih pitanja

Leave a Reply