Internet

Gmail unapredio svoj anti-spam sistem

Google je ozvaničio pojednostavljenje automatskog odjavljivanja od reklamnih poruka, objavljeno je na veb sajtu generation-nt.com

Odjavljivanje od dobijanja reklamnih poruka preko Google-ove usluge elektronske pošte Gmail dostupno je duže vreme, a početkom godine je uočeno pojednostavljenje tog postupka. 

 Pojednostavljenje je sada i ozvaničeno. Ono se sastoji u omogućavanju korisniku da lakše identifikuje link za odjavljivanje, a da ne mora da prodje kroz celu poruku da bi je izbrisao. 

Sada, kada je takav link dostupan, on je postavljen u zaglavlje reklamne poruke, desno od adrese pošiljaoca. Drugi rezultat ovog koraka je manja verovatnoća da reklamne poruke budu obeležene kao spam od strane korisnika. 

Leave a Reply